Як розрахувати падіння напруги.

Падіння напруга на навантаженні можна розрахувати, якщо відомі хоча б будь-які дві з наступних трьох величин: потужність, що виділяється на навантаженні, сила струму через неї, а також її опір. Якщо відомо більше двох величин, умови задачі є надлишковими.
Інструкція
1
Якщо обчислення доводиться здійснювати не за умовами завдання з підручника, а по параметрах реального експерименту, для вимірювання напруги підключіть вольтметр паралельно навантаженню, для вимірювання струму - амперметр послідовно з навантаженням, для вимірювання опору - омметр паралельно знеструмленій навантаженні, а для вимірювання виділеної потужності помістіть навантаження всередину калориметра. У всіх випадках дотримуйтесь заходів безпеки. У даному випадку передбачається, що вимірювання напруги на навантаженні з тих чи інших причин неможливо, у зв'язку з чим і доводиться вимірювати інші параметри (поєднання опору і струму, поєднання опору та потужності або поєднання струму і потужності), після чого вдаватися в обчисленнях.
2
Обов'язково переводите всі величини в систему СІ до здійснення обчислень. Це набагато зручніше, ніж потім переводити в цю систему результат.
3
У разі якщо відомі струм через навантаження і її опір, для обчислення падіння напруги на ній скористайтеся законом Ома: U = RI, де U - шукане падіння напруги на навантаженні (В); R - опір навантаження (Ом); I - сила струму, що проходить через навантаження (А).
4
Якщо відомі опір навантаження і виділятимуться на ній потужність, виведіть формулу для обчислення напруги на ній таким чином: P = UI, U = RI. Отже, I = U/R, P = (U ^ 2)/R. З цього випливає, що U ^ 2 = PR або U = sqrt (PR), де U - шукане падіння напруги на навантаженні (В); P - потужність, що виділяється на навантаженні (Вт); R - опір навантаження (Ом).
5
Якщо відомі струм через навантаження і виділятимуться на ній потужність, керуйтеся при обчисленні падіння напруги на навантаженні такими міркуваннями: P = UI. Отже, U = P/I, де U - шукане падіння напруги на навантаженні (В); P - потужність, що виділяється на навантаженні (Вт); I - сила струму, що проходить через навантаження (А).
6
За наявності декількох послідовно з'єднаних навантажень і відомому співвідношенні їх опорів або виділяються на них потужностей приймайте до уваги той факт, що сила струму через кожну з них однакова і дорівнює силі струму у всій ланцюга.