Як оформити список літератури дипломної роботи.

Список літератури до курсової чи дипломної роботи повинен включати всі джерела (як на традиційних носіях, так і електронні версії), з якими автор роботи ознайомився в процесі написання свого проекту.
Інструкція
1
Зазвичай вибирається алфавітний спосіб угруповання матеріалу, але ви можете вибрати і інші способи: хронологічний, систематичний, по розділах вашої роботи , по порядку згадування в тексті роботи . Незалежно від того, який спосіб ви вибрали, на початку списку вказуйте Федеральні закони Російської Федерації, Постанови Уряду Російської Федерації і офіційні матеріали різних відомств.
2
Для усіх джерел у списку використовуйте суцільну нумерацію.
3
Якщо ви вибрали алфавітний (загальноприйнятий) спосіб угруповання матеріалу, вказуйте джерела за алфавітом прізвищ авторів. Твори одного і того ж автора розташовуйте за алфавітом назв його робіт. Якщо в списку існують автори-однофамільці, розташуйте їх в алфавітному порядку залежно від ініціалів.
4
Джерела на іноземних мовах вказуйте після російськомовних в порядку латинського алфавіту.
5
Якщо книга має від одного до трьох авторів, то перше з них вказуйте в першу чергу (у відомостях про заголовку), а інших перерахуйте у відомостях про відповідальність (вони слідують за косою рискою після відомостей про назву). Наприклад: Петров О. Г. Управління організацією (підприємства): навчальний посібник/О.Г. Петров, В.А. Щукін; під ред. С.А. Крилової. - М .: Ексмо, 2006. - 246 с.
6
Якщо книга має більше трьох авторів або видана упорядником, під редакцією або колективним автором, в першу чергу вказуйте назву джерела. Наприклад: Історія Росії: навчальний посібник для вузів/під ред. А.Б. Лушев. - М .: Наука, 2004. - 448 с.
7
Якщо вам потрібно скласти бібліографічний опис статті з журналу або самостійного твору зі збірки, спочатку вкажіть відомості про статтю, а потім про те документі, звідки взято це джерело. Наприклад: Федорова А.П. Реформи Петра Великого//Історичний журнал. - 2002. - №5. - С. 38-41.
8
При описі електронного джерела вказуйте назву ресурсу, а також повний шлях до його доступу. Наприклад: Непомнящий А.Л. Народження психоаналізу: Теорія спокушання [Електрон. ресурс]. - 17 травня 2000. - Режим доступу: http://hronos.km.ru/proekty/mgu
Зверніть увагу
Під заголовком розуміється автор роботи, а під заголовком - назва твору.