Як затвердити штатний розклад.

Штатний розклад - внутрішній документ, в якому міститься перелік структурних підрозділів та кількість штатних одиниць, закріплених за ними. При цьому для кожної штатної одиниці визначено найменування посади, спеціальності, професії з вказівкою кваліфікації. Це документ, що відноситься до уніфікованих форм первинної облікової документації, який заповнюється за уніфікованою формою № Т-3 і затверджується відповідним наказом.
Інструкція
1
Штатний розклад розробляється співробітниками кадрової служби, бухгалтерії, планово-економічного або юридичного відділу за дорученням керівника підприємства. У разі необхідності обов'язки щодо його складання можуть бути покладені на конкретного співробітника, про що складається окремий наказ. Штатний розклад недійсне без затвердження його відповідним наказом, про що повинен свідчити напис на його першому аркуші: «Затверджено наказом» із зазначенням номера та дати наказу.
2
Стверджується штатний розклад , зазвичай, на початку календарного року і вступає в дію з першого числа місяця, щоб полегшити нарахування заробітної плати, яка змінюється з його введенням. Наказом керівника затверджуються і всі зміни, які в нього вносяться.
3
Якщо зміни не вносилися або були незначними, щорічне перезатвердження не потрібно, в цьому випадку достатньо оформити лише перелік змін як додаток до штатного розпису.
4
Наказ керівника, яким затверджується штатний розклад , може не містити констатуючу частину, оскільки ніяких роз'яснень та додаткових підстав для введення в дію штатного розпису не потрібно. Він може починатися відразу зі слів «Наказую», а в тексті вказується тільки те, що штатний розклад затверджується зі складом у кількості стількох-то людина і з таким-то місячним фондом оплати праці.
5
Якщо існують певні причини, які зажадали введення в дію нового штатного розпису, то в цьому випадку їх необхідно відобразити в констатуючій частині наказу.
6
Наказ необхідно підписати керівнику підприємства або уповноваженим на його підписання особою. Дати, коли штатний розклад було складено, затверджено і вступило в силу, як правило, різні. Дата його введення, після якого воно вступило в законну силу, завжди пізніша, ніж дати складання та затвердження.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=JhyrcSwUzs8