Як скласти облікову політику організації.

Необхідність розробки і впровадження облікової політики на підприємствах різних форм власності виникає у зв'язку з вирішенням проблеми оптимізації бухгалтерського та фінансового обліку. Облікова політика - основний документ, що регламентує порядок проведення обліку та відображення в документах бухгалтерської та фінансової звітності виробничо-господарської діяльності організації .
Вам знадобиться
  • - книга з бухгалтерського обліку;
  • - набір регламентуючої документації;
  • - ручка;
  • - папір;
  • - персональний комп'ютер.
Інструкція
1
Уважно вивчіть законодавство, що стосується ведення бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти, рекомендації та вимоги контролюючих органів до складання звітності, а також строки її надання. Дану інформацію дуже легко знайти в періодичних виданнях контролюючих органів або на їхніх офіційних сайтах в інтернеті.
2
Визначтеся з методологічної стороною бухгалтерського обліку. Уточніть спочатку, як на підприємстві буде вестися оцінка запасів, готової продукції, товарів та незавершеного виробництва. Далі визначте, за яким методом буде здійснюватися нарахування амортизації основних фондів та нематеріальних активів. Потім уточніть, як будуть визначатися доходи від реалізації товарів, а також кількість і терміни проведення інвентаризацій.
3
Продумайте організацію ведення бухгалтерського обліку: кількість бухгалтерів, їх безпосередні функції, наявність головного бухгалтера та його обов'язки, структуру документообігу. Первинна документація повинна повною мірою відображати всю виробничо-господарську діяльність вашого підприємства і в теж час, бути оптимальною.
4
Підберіть програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку. Найбільш поширеними додатками в наш час є «1С: Бухгалтерія» та «SAP». Представники фірм розробників допоможуть вам адаптувати програмне забезпечення під вимоги вашого підприємства. Наявність автоматизованих засобів бухгалтерського обліку дозволить не тільки скоротити витрати на оплату праці, але і скоротити терміни формування і здачі звітності.
5
Затвердіть наказом по підприємству новий обліковий політику, терміни і обставини її перегляду та відповідальність посадових осіб за порушення її вимог.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=EbIB0L_hqOg
В кінці кожного фінансового року бухгалтерія зобов'язана скласти річний бухгалтерський звіт. Початок наступного року позначає, що настав час прийняття нової облікової політики. Можна залишити колишню, автоматично перенісши її дію на наступний період. Але не можна забувати, що з приходом нового фінансового року могли з'явитися зміни і доповнення в різних положеннях з бухгалтерського обліку та податкового законодавства.
Вам знадобиться
  • Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» ПБУ 1/2008, Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.1996г №129-ФЗ (чинна редакція), Податковий кодекс Російської Федерації.
Інструкція
1
Виходячи з вимог Федерального закону про бухгалтерський облік, ПБО 1/2008 та інших положень з бухгалтерського обліку, скласти облікову політику організації для цілей бухгалтерського обліку. Законодавчими та нормативними актами не передбачається єдиної методології складання облікової політики. Організаціям надається право розробляти її положення самим, але відповідно до законодавчими актами.
2
Виходячи з вимог Податкового кодексу Російської Федерації, скласти облікову політику організації для цілей оподаткування. Законодавчими та нормативними актами також не передбачено єдиної методології складання облікової політики. Організаціям надається право самим розробляти її положення, але відповідно до законодавчими актами.
3
Оформити облікову політику організації наказом (розпорядженням) за підписом керівника організації. Форма такого наказу (розпорядження) розробляється самостійно.
4
Розробити робочий план рахунків організації на новий фінансовий рік в якості Додатки до облікової політики.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=EbIB0L_hqOg
Зверніть увагу
Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» ПБУ 1/98 втратило силу. Дивіться Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» ПБУ 1/2008.
Корисна порада
Якщо стверджується облікова політика невеликої організації, її можна включити в текст наказу (розпорядження).