Як визначити масову частку елемента.

Щоб визначити масову частку елемента, визначте хімічну формулу речовини, масові частки елементів якого обчислюється. За допомогою періодичної системи Менделєєва визначте атомні маси всіх елементів і молекулярну масу досліджуваної речовини. Потім знайдіть відношення атомної маси даного елемента до молекулярної масі.
Вам знадобиться
  • періодична таблиця Менделєєва, калькулятор.
Інструкція
1
Визначте хімічну форму речовини, масові частки елементів якого потрібно знайти. Візьміть періодичну систему Менделєєва і знайдіть у ній осередки елементів, що відповідають атомам, що входять до складу молекули даної речовини. В осередку знайдіть масове число кожного такого елемента. Якщо знайдене значення масового числа елемента дробове, округлятимете його до найближчого цілого.
2
У тому випадку, коли атоми одного типу зустрічається в молекулі кілька разів, помножте на це число їх атомну масу. Сложімте маси всіх елементів, що входять до складу молекули, щоб отримати значення в атомних одиницях маси. Наприклад, якщо потрібно знайти масу молекули солі, яка називається сульфат натрію (Na2SO4), визначає атомну масу натрію Ar (Na) = 23, сірки Ar (S) = 32 і кисню Ar (О) = 16. Оскільки в молекулі міститься 2 атома натрію, то для нього беріть значення 23 * 2 = 46, а для кисню, у якого 4 атома - 16 * 4 = 64. Тоді маса молекули складе сульфату натрію складе Мr (Na2SO4) = 46 + 32 + 64 = 142.
3
Щоб підрахувати масові частки елементів, що входять до складу молекули даної речовини, знайдіть відносини мас атомів, що входять в молекулу речовини, до маси самої молекули, а результат помножте на 100%. Наприклад, якщо розглядати сульфат натрію Na2SO4, розрахуйте масові частки його елементів таким чином: - масова частка натрію складе? (Na) = 23 • 2 • 100%/142 = 32,4%; - масова частка сірки складе? (S) = 32 • 100%/142 = 22,5%; - масова частка кисню складе? (О) = 16 • 4 • 100%/142 = 45,1%.
4
Масові частки показують відносний вміст елементів в даній молекулі речовини. Перевірте правильність обчислення, склавши масові частки речовини. Їх сума повинна скласти 100%. У розглянутому прикладі 32,4% + 22,5% + 45,1% = 100%, значить розрахунок зроблений правильно.