Як провести педрада в школі. педрада в школі зміст.

Педагогічна рада є одним з громадських спільнот, що регламентують освітній процес. За своєю вагою рішення педради можна порівняти з вказівками і наказами директора школи та його заступників. Саме на таких нарадах приймаються рішення про переведення учнів на наступний курс навчання, розглядаються найважливіші методичні питання, приймаються освітні програми з усіх курсів. Головою педради є директор школи, заступником - заступник з навчальної частини, вибирається секретар, інші вчителі є членами ради.
Інструкція
1
В серпні, перед початком навчального року заступник директора з навчальної роботи, спільно з членами методичної ради та директором, складає графік і зміст педагогічних рад школи на навчальний рік. Питання вибираються згідно з результатами роботи школи в минулому році і темі, визначеної в програмі розвитку школи. На першому ж такій раді затверджується план роботи педагогічної ради всім учительським колективом. Кожен педрада повинен містити методичний питання, організаційне питання, питання, який курує освітній процес, по ходу вирішальний виникаючі проблеми, питання громадського характеру.
2
Відповідно до вищевказаного графіком, затвердженим наказом директора, заступник директора роздає в вересні теми вчителям, які будуть висвітлювати ті чи інші методичні, звітні або суспільні питання, по яких вони готуються до відповідних педагогічним радам.
3
У призначений день і годину збирається весь педагогічний колектив на чолі директора школи для здійснення графіка проведення педрад. Обраний секретар фіксує протоколом що відбувається дія в спеціально відведеному Журналі педагогічних рад, який зберігається у адміністрації школи. Голова педагогічної ради, директор школи, особисто проводить і регламентує тимчасовим цензом виступи, підбиваючи підсумки, беручи до уваги дебати, обговорення по кожному питанню. До речі, зберігається Журнал педагогічних рад у архіві школи десятки років, так як зміст порад дуже важливо і містить інформацію про успішність учнів, атестації кадрів та екзаменації учнів.
4
Важливо, навчити членів педагогічного колективу ставиться з усією відповідальністю до організації, підготовки та проведення педагогічних рад. Щоб освітлювані запитання були не викачаними з Інтернету або списаними з методичного посібника, а містили емпіричну інформацію, конкретні приклади з досвіду роботи і загально методичну, щоб учитель математики розумів і приймав до уваги педагогічну теорію, освітлювану в своєму оповіданні. Уважно і строго заповнювали звітну документацію до таких зборам, так як на підставі даних, які надають вчителі зі своїх предметів або класам, збирається спочатку загальна інформація по школі, потім здається в Управління освітою муніципалітету, далі в край і т.п. Загальний колектив повинен працювати як єдиний цілий механізм, де окремі частини виконують свою функцію.
5
І в кінці року, за результатами роботи всієї школи, заступником директора з навчальної роботи проводиться аналіз роботи педагогічного колективу, на основі якого буде складатися план роботи на наступний рік.
Зверніть увагу
Багато рішень педагогічних рад є підставою для наказів директора з основної діяльності школи.