Як обчислити амортизацію.

Амортизація представляє собою зменшення вартості майна за одиницю часу в процесі експлуатації. При цьому розрахунок амортизаційних відрахувань в компанії необхідний для обчислення прибутку, що підлягає оподаткуванню, а також для розрахунку власних коштів при розширенні виробництва та модернізації і для визначення реальної балансової вартості майна.
Інструкція
1
Для розрахунку амортизації можна застосувати спосіб списання вартості пропорційно до обсягу виробленої продукції. При такому методі спочатку слід обчислити амортизацію на одиницю продукції за допомогою формули: А = С/В, де А - це сума амортизації, що застосовується на одиницю продукції, С - це первісна вартість об'єкта основних засобів, аВ - планований обсяг виробництва продукціі.Затем потрібно визначити суму річної амортизації, яка залежить від обсягу випущеної продукції.
2
Амортизація є структурою виплат, яка пов'язана з погашенням фінансових запозичень у вигляді ряду періодичних платежів. Кожен платіж погашає відсотки, нараховані на суму боргу, а також частина основної суми боргу. Ці виплати проводяться протягом усього періоду кредиту рівними сумами.
3
Банк, надаючи суму коштів у борг, виходить з того, що певна дисконтована вартість усіх амортизаційних виплат (платежів з погашення позики) обов'язково повинна бути не менше суми наданого позики.
4
Амортизація обчислюється також як поступове перенесення вартості всіх основних засобів у процесі їх використання на вартість готової продукції, послуг і робіт.
5
Амортизаційні відрахування - це грошовий вираз розміру амортизації всіх основних засобів, що включається в саму собівартість продукції, послуг та робіт. Таким шляхом організація відшкодовує свої витрати з використання об'єктів з основних засобів.
6
При способі зменшуваного залишку сума амортизаційних відрахувань за рік визначається за залишковою вартістю об'єктів основних засобів на початок звітного періоду (року) і норм амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного застосування цього об'єкта, а також коефіцієнта прискорення.
Кислоти - особливий клас хімічних сполук, що включає в себе велику кількість речовин. Їх водні розчини кислі на смак, вони володіють дратівливою дією. Кислоти бувають самими різними і поділяються за багатьма ознаками: силі, стійкості, вмісту кисню або його відсутності, летючості, розчинності. Є ще одна ознака, який називається основність .
Інструкція
1
Щоб визначити основність кислоти, оцініть хімічна сполука, воно може бути неорганічних і органічних. Справа в тому, що будь-яка неорганічна кислота складається з одного або декількох іонів водню і аніону кислотного залишку. Органічна ж складається з вуглеводневої основи (в деяких випадках, наприклад, у амінокислот до складу молекули входять ще радикали, що містять азот) і однієї або декількох функціональних карбоксильних груп: - СООН.
2
Якщо ви маєте справу з неорганічної кислотою, величина її основності визначається кількістю іонів водню в молекулі. Ось, наприклад, соляна кислота (HCl). Її молекула складається з одного іона водню та одного іона хлору, отже, вона одноосновна. Фтористоводнева (або плавикова) кислота (HF) - теж одноосновна. Одноосновної кислотою є азотна (HNO3).
3
А якби йшлося про органічну кислоті? Наприклад, про наявний в будинку оцті, адже це оцтова кислота з формулою СН3 - СООН. Яка її основність ? Подивіться, скільки функціональних карбоксильних груп в її складі. Всього одна, значить, ця кислота теж одноосновна.
4
Напевно вам доводилося бачити процес гасіння соди, тобто коли на харчову соду (NaHCO3) впливали оцтом. Тут же починалося бурхливий шипіння. Чому? Та тому, що утворювалася дуже слабка вугільна кислота (Н2СО3), яка практично відразу розкладалася на воду і вуглекислий газ, відбувалася реакція: Н2СО3 = СО2 + Н2О. Ось ця кислота - двухосновная, оскільки в складі її молекули два іона водню. До речі, більшість інших двоосновний кислот, наприклад, сірководнева Н2S або сірчиста H2SO3 теж слабкі. Виняток становить, мабуть, тільки широко відома сірчана кислота (H2SO4). Вона дуже сильна.
5
А що у органічних кислот? Наприклад, щавлева кислота (ноос-СООН) теж двухосновная, адже в її складі два карбоксильні групи. Існують і триосновні неорганічні кислоти, наприклад, борна (Н3ВО3), ортофосфорна (Н3РО4), лимонна (C6H8O7).
Зверніть увагу
Перевіряти на мову розчин кислоти категорично не рекомендується. Адже багато з цих речовин дуже їдкі та отруйні.