Як розрахувати матеріальні витрати.

В відсутність реального уявлення про матеріальні витрати на виробництво товарів (собівартості) неможливо визначити та рентабельність виробництва, яка, в свою чергу, є основоположною характеристикою для розвитку бізнесу в цілому.
Інструкція
1
Ознайомтеся з трьома основними методами розрахунку матеріальних затрат: котловим, позамовний та попередільним. Виберіть один з методів, залежно від об'єкта калькулювання. Так при котловому методі таким об'єктом є виробництво в цілому, в разі позаказного методу - тільки окремий замовлення або вид продкции, а при попередельном - окремий відрізок (технологічний процес) виробництва. Відповідно, всі матеріальні витрати або не розподіляються, або співвідносяться по продуктам (замовленнями), або - по відрізках (процесам) виробництва.
2
Використовуйте різні одиниці розрахунку при використанні кожного з методів калькуляції (натуральні, умовно-натуральні, вартісні, одиниці часу і робіт).
3
Використовуючи котлової метод калькуляції, не забувайте про його малої інформативності. Інформація, отримана в результаті розрахунків котловим методом, може бути виправданою тільки в разі врахування на монопродуктових виробництвах (наприклад, на підприємствах з видобутку нафти для розрахунку її собівартості). Матеріальні витрати обчислюються шляхом ділення загальної суми існуючих витрат на весь обсяг продукції в натуральному обчисленні (барелів нафти в розглянутому прикладі).
4
Використовуйте позамовний метод на одиницю продукції при дрібносерійному або навіть одиничному виробництві продукції. Цей метод добре підходить і для розрахунку собівартості великих або технологічно складних виробів, коли фізично неможливо розрахувати кожен відрізок виробничого процесу. Матеріальні витрати розраховуються шляхом ділення суми витрат по кожному замовленню на кількість одиниць продукції, виробленої та поставленої відповідно до цим замовленням. Підсумком розрахунку собівартості по такому методу є отримання відомостей про фінансові результати реалізації кожного замовлення.
5
Використовуйте попередільний метод, якщо ви розраховуєте собівартість затрат на масовому виробництві, характеризующемся послідовністю технологічних процесів і повторюваністю окремо виконуваних операцій. Матеріальні витрати розраховуються шляхом ділення суми всіх витрат за певний відрізок часу (або за час виконання кожного окремого процесу або операції) на кількість одиниць випущеної за цей відрізок (або за час процесу або операції) продукції. Загальна собівартість продукції є сумою матеріальних витрат на кожен з технологічних процесів.