Як написати план конспект уроку. план-конспект заняття це.

Кожен вчитель повинен складати план-конспект уроку, в якому відображаються зміст матеріалу, етапи уроку, домашнє завдання. Зміст плану-конспекту уроку залежить від навчального предмета, типу уроку, але основні принципи складання такого плану однакові для всіх дисциплін.
Інструкція
1
Визначте головну тему уроку. Зазвичай тема випливає з тематичного плану і навчальної програми з конкретного предмета.
2
Вкажіть тип уроку: урок ознайомлення з новою інформацією або урок закріплення пройденого матеріалу, комбінований урок, повторительно-узагальнюючий, контрольний урок та інші.
3
Позначте мети майбутнього уроку. Ідеальний урок переслідує комплекс цілей: освітні (одержання нових знань, поглиблення отриманих раніше знань, закріплення теорії практичними заняттями); розвиваючі (вчитель прагне розвинути мислення, спостереження, творча уява та інше) і виховні (естетичне виховання, моральне, розвиток самостійності, любов до праці та інше).
4
Далі позначте завдання уроку, тобто що саме ви припускаєте зробити, щоб досягти вищеназваних цілей.
5
Вкажіть матеріально-технічне оснащення, яке буде потрібно вам і учням на уроці. Сюди входять картки із завданнями, все наочні посібники, ілюстрації, відеофільми, комп'ютерні програми, плакати та інший додатковий матеріал.
6
Опишіть хід уроку: які ви будете використовувати методи і прийоми у навчанні, що потрібно від учнів. Це змістовна і сама об'ємна частина вашого плану-конспекту. Продумайте, як зв'язати початок уроку з уже засвоєним матеріалом, налаштувати клас на роботу, зацікавити учнів. Найбільшу частину уроку відведіть на вивчення нових понять і способів дію, на теоретичні відомості, підкріплені прикладами. Далі опишіть, як ви припускаєте сформувати вміння та навички, організувати зворотний зв'язок з учнями, вкажіть приблизні види контролю. Після цього вкажіть домашнє завдання. Останнім пунктом змістовної частини уроку позначте узагальнюючі висновки, щоб закріпити в учнів сенс проведеного уроку.
7
Наприкінці уроку передбачається оцінка роботи учнів з коментарями та виставлення оцінок.