Як вивчити бухгалтерський облік.

Бухгалтерський облік протягом багатьох століть відіграє важливу роль у житті суспільства. За цей час накопичилося чимала кількість цікавих відкриттів і знахідок, які в наші дні оформилися в принципи і правила бухгалтерського облік а. Оволодіння технологією та всіма тонкощами облік а вимагає, для початку, старанного вивчення його основ.
Вам знадобиться
  • Федеральний Закон «Про бухгалтерський облік»
Інструкція
1
Вивчіть основний документ, на підставі якого ведеться бухгалтерський облік в організаціях. Мова йде про Федеральному Законі «Про бухгалтерський облік е» від 21 листопада 1996 №129-ФЗ (в редакції від 28.09.2010 р). Закон містить основоположні принципи побудови облік а й обов'язковий для вивчення основ бухгалтерії.
2
Усвідомте для себе, що бухгалтерський облік є певним чином організованою системою збору, фіксації та аналізу інформації про майно, зобов'язання організації, а також про їх рух, за допомогою суцільного і безперервного облік а господарських операцій.
3
Використовуйте такий спосіб навчання бухгалтерській облік у як занурення в систему бухгалтерської інформації. У цьому випадку ви формуєте погляд на конкретне підприємство з точки зору бухгалтера. Основний елемент структури облік а, на який вам належить звернути увагу - бухгалтерський баланс, який є своєрідним «знімком» стану підприємства на конкретну дату. Бухгалтерський баланс являє собою одну з форм звітності підприємства.
4
Вивчіть розділ бухгалтерського облік а, пов'язаний з Планом рахунків. Ви можете механічно вивчити його зміст, але якщо ви станете займатися практичним облік ом, то поступово все, що потрібно, ви запам'ятаєте без особливих зусиль. Найбільш ефективний спосіб освоєння навчального матеріалу - практичні дії з ним.
5
Вивчіть чотири основні типи бухгалтерських записів, які відповідають типам господарських операцій. Перший тип стосується лише активу балансу; в такій операції беруть участь тільки активні рахунки. У другому типі операцій беруть участь тільки пасивні рахунки і зачіпається лише пасив балансу. У третьому типі операцій одночасно використовуються актив і пасив балансу, обидва показники при цьому збільшуються. Четвертий тип операцій також зачіпає актив і пасив балансу, але веде до їх зменшення.
6
Ознайомтеся зі способами виправлення помилкових записів, що застосовуються в бухгалтерському облік е. Коригування помилок в чому залежить від виду документа, в який необхідно внести виправлення. Допустимі способи коригування вказані в законі «Про бухгалтерський облік е».
7
напрацювати практичний досвід. Враховуйте, що самостійне оволодіння знаннями про облік е і навичками його ведення в умовах конкретного виробництва може виявитися досить трудомістким заняттям. Найбільш прийнятний спосіб з'ясувати для себе основні моменти технології бухгалтерського облік а - вчинення практичних операцій під керівництвом досвідченого бухгалтера. Також можна порекомендувати відвідування різних спеціалізованих курсів, на яких ви отримаєте не тільки знання, а й відповіді на практичні питання по облік у в конкретній організації.
Корисна порада
Додаткове джерело: «Бухгалтерський облік: від витоків до наших днів», Я. В. Соколов, 1996.
Проведення у бухгалтерському обліку являють собою систематизовані відомості, які відображають фінансово-господарські операції підприємства. На підставі них складається річна звітність і формується баланс, підраховуються прибутку та сплачуються податки. Таким чином, проводки є основою бухобліку.
Інструкція
1
Придбайте Єдиний план бухгалтерського обліку та інструкцію щодо його застосування, які затверджені наказом Мінфіну РФ №157н від 1 січня 2010. Перевіряйте наявність нововведень і доповнень, оскільки всі проводки повинні бути складені відповідно до прийнятих законодавчим нормам. В іншому випадку в ході податкової перевірки можна потрапити під штрафні санкції. Ознайомтеся з основними правилами, прийнятими в даних документах.
2
Вивчіть план рахунків бухгалтерського обліку. Він складається з восьми розділів і списку позабалансових рахунків. Всього в бухгалтерському обліку застосовується 99 основних рахунків, які поділяють на активні, пасивні та активно-пасивні. До активних відносяться ті, які показують стан і рух господарських засобів, а їх збільшення відображається на дебеті. Для характеристики стану і руху джерел коштів використовуються пасивні рахунки, збільшення яких показується на кредиті.
3
Навчіться визначати, які рахунки характеризують дану операцію. Наприклад, нарахування заробітної плати працівникам, зайнятим в основному виробництві. У тому випадку знадобитися рахунок 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» і рахунок 20 «Основні виробництво». Так як рахунок 70 є пасивним, нарахування буде відображено на кредиті, а виплата заробітної плати працівникам - на дебеті.
4
Складіть проводку по господарської операції. У представленому прикладі вона буде мати вигляд: дебет 20 - кредит 70. З цієї ж аналогією виконуються всі основні проводки. У деяких випадках необхідно відкрити субрахунок за певним рахунком, який дозволить найкращим чином охарактеризувати операцію. Наприклад, визначення податку на додану вартість необхідно вказати по субрахунку «Розрахунок з ПДВ», який відкривається за рахунком 68 «Розрахунки з податків і зборів». При цьому йому присвоюється власний номер, що відповідає облікової політики підприємства.