Як скласти агентський договір.

Агентський договір - це угода, за якою одна сторона (агент) зобов'язується за певну винагороду здійснити за дорученням та за рахунок іншої сторони (принципала) одна чи декілька юридичних чи інших дій. В рамках договір а агент може здійснювати юридично значимі дії, як від свого імені, так і від імені принципала.
Інструкція
1
Першим кроком, провідним до укладення агентського договір а, буде узгодження всіх його обов'язкових умов. Істотною умовою даного договір а є його предмет. В нашому випадку предметом виступатимуть юридичні значимі і інші дії, які агент буде здійснювати на користь іншої сторони. Перелік цих дій та їх зміст потрібно обов'язково прописати в договір е. При відсутності цих даних умова про предмет вважається не узгодженим сторонами, а відповідний договір не рахується укладеним.
2
Далі слід узгодити термін, на який буде укладений договір . Агентський договір може бути укладений на строк, встановлений сторонами (певний термін), так і без зазначення строку (Не визначений строк). Якщо строк у тексті договір а не визначений, то він вважається укладеним на невизначений строк.
3
Важливим вважається врегулювання пункту про оплату. Порядок, умови і строки внесення плати за виконання умов договір а визначаються сторонами. У разі, коли цей розмір не визначений, вважається, що встановлено порядок, умови та терміни, зазвичай вживані при укладенні такого роду договір ов при порівнянних обставинах.
4
Після врегулювання всіх цікавлять умов сміливо укладайте договір . Він повинен бути укладений у письмовій формі шляхом складання одного документа (з копіями за кількістю сторін), що підписується сторонами.
Зверніть увагу
Важливо знати, що за угодами, здійсненим агентом з третьою особою від свого імені та за рахунок принципала, стороною укладеного договору (набуває права і обов'язки) агент, навіть в разі безпосереднього вступу принципала у відносини по виконанню угоди з третьою особою . У разі ж вчинення агентом угоди з третьою особою від імені та за рахунок принципала, останній набуває по ньому права і обов'язки.
Корисна порада
При узгодженні умов договору та складанні його тексту, обов'язково прописуйте (за взаємною згодою) ті умови, які для вас принципово важливі. Це убезпечить вас і вашого опонента від подальших суперечок, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням умов договору.