Як розрахувати рівень рентабельності. Як розрахувати рентабельність транспортного підприємства.

Показники рентабельності займають одне з головних місць при аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства. Рентабельність увазі таке використання коштів підприємством, при якому воно не тільки покриває свої витрати, але й отримує прибуток.
Інструкція
1
При аналізі рентабельності підприємства розраховують кілька показників. Рентабельність активів - це прибуток, одержуваний організацією до середньорічної вартості активів у процентному вираженні. Даний показник дозволяє оцінити, скільки прибутку отримано на кожен рубль авансованих у виробництво активів.
2
Рентабельність інвестицій, або рентабельність інвестованого капіталу, дозволяє визначити, наскільки ефективно використовувалися кошти, вкладені в розвиток даної фірми. Цей показник розраховується як різниця між ставленням прибутку до оподаткування до валюти балансу (у відсотковому вираженні) і сумою короткострокових зобов'язань.
3
Частіше за інших при аналізі діяльності підприємства застосовується показник рентабельності продукції. Він визначається як співвідношення прибутку організації, що залишається в її розпорядженні, і повною собівартістю реалізованої продукції. Рентабельність продукції показує, скільки копійок прибутку підприємство отримає на кожен рубль вкладених витрат. Цей показник може бути розрахований як по організації в цілому, так і по її підрозділам, а також по окремих видах продукції. Даний коефіцієнт залежить від зміни структури реалізованої продукції, її собівартості та рівня реалізаційних цін.
4
Ще одним з поширених показників рентабельності є рентабельність продажів. Він розраховується як відношення прибутку від реалізації продукції до виручки від її реалізації. Інша його назва - норма прибутковості. Рентабельність продажів показує, яку частку займає прибуток у загальному обсязі виручки. Якщо на підприємстві даний показник в динаміці знижується, то це свідчить про скорочення попиту на його продукцію і зниження конкурентоспроможності на ринку.
Рентабельність - один з основних показників, що характеризує ефективність діяльності підприємства. Він свідчить про рівень віддачі витрат і ступінь використання капіталу та активів в процесі виробництва і реалізації продукції.
Інструкція
1
Для оцінки рівня рентабельності існує система показників. Серед найбільш важливих і часто використовуваних показників виділяється рентабельність продукції. Вона обчислюється як відношення прибутку від реалізації продукції до повної її собівартості. Даний коефіцієнт відображає розмір прибутку, який отримує підприємство з кожного вкладеного рубля у виробництво і реалізацію товарів, робіт, послуг. Його найчастіше застосовують при внутрішньогосподарських розрахунках з метою контролю за прибутковістю окремих видів продукції.
2
Рентабельність продажів визначається як відношення прибутку від реалізації продукції до виручки. Даний показник характеризує рівень реалізації товарів і послуг, а також дозволяє оцінити частку собівартості в обсязі продажів. Слід пам'ятати, що на величину рентабельності продажів впливає безліч чинників. Зниження даного показника відбувається за рахунок двох головних чинників: зростання витрат на виробництво і реалізацію продукції, а також падіння обсягів реалізації. У першому випадку необхідно ретельно проаналізувати структуру собівартості продукції, виділивши найбільш вагомі статті та можливості їх зниження. У другому випадку слід зосередитися на просуванні товару на ринок, його якісних характеристиках.
3
Ще одним показником рентабельності підприємства є рентабельність активів. Він розраховується як відношення доходу (віддачі) до величини діючих активів. Даний показник характеризує обсяг прибутку, що отримується підприємством з кожної гривні, авансованого на формування активів. Рентабельність активів відображає міру прибутковості компанії у розглянутий період.
4
При аналізі прибутковості підприємства визначається рентабельність капіталу. Рентабельність власного капіталу є найбільш важливим показником з точки зору акціонерів. Вона розраховується як відношення прибутку підприємства до величини власного капіталу. Рентабельність інвестованого капіталу показує ефективність використання капіталу, вкладеного в розвиток діяльності підприємства. Величина цього показника дуже важлива для сторонніх інвесторів.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=qREGyr_vlsY