Як оформити дослідний проект.

Дослідницький проект - вид наукової роботи учня, в якій виявляються його знання і вміння застосовувати їх на практиці для вирішення поставлених задач. Мало написати грамотно роботу, необхідно її ще й правильно оформити.
Вам знадобиться
  • - вимоги до змісту і офрмление ГОСТ;
  • - персональний комп'ютер з встановленим текстовим редактором;
  • - принтер.
Інструкція
1
Для оформлення роботи необхідно в текстовому редакторі набрати повністю весь текст, відформатувати його відповідно до вимог і роздрукувати на стандартних білих аркушах формату А4 з одного боку.
2
Дослідницький проект складається з титульного аркуша, змісту, вступу, основної частини, розбитою на глави, списку використаної літератури і висновку. Кожен розділ повинен починатися з нового аркуша і мати заголовок. Текст роботи зазвичай друкують шрифтом Times New Roman, розміром 12 або 14, з полуторним інтервалом і вирівнюванням по ширині аркуша. Заголовки набираються жирним шрифтом, центруються і розміщуються через 3 інтервалу від тексту.
3
На титульному аркуші пишуть назву організації, в якій здається робота, її вид, предмет, назва, дані про автора та керівника, місто і рік видання.
4
Цитати в роботі оформляються посторінково виносками, в яких вказують автора, його твір з вихідними даними і номер сторінки. Якщо думка автора цитується дослівно, то вона полягає в лапки.
5
Цифрові дані групуються в таблиці. Текст в них повинен мати одинарний інтервал, шапка таблиці виділяється жирним шрифтом. Допускається, щоб табличні дані мали менший розмір шрифту, ніж текст дослідницької роботи.
6
Схеми, графіки, діаграми і таблиці повинні мати назви і порядкові номери. В тексті повинні бути посилання на малюнки і табличні дані.
7
Якщо малюнки або таблиці дуже об'ємні, то їх можна винести в додатки. Кожний додаток повинен мати назву і номер, в тексті необхідно посилатися на дані, розміщені в додатках.
8
В бібліографічному списку в алфавітному порядку розміщується вся використовувана для роботи над дослідницьким проект ом література з вказівками автора, назви і вихідних даних.
9
Роздруковану роботу зшивають і оформляють в папку.
Корисна порада
Якщо дослідний проект необхідно захищати перед комісією, то бажано підготувати презентацію з основними положеннями роботи. При відсутності спеціального обладнання для показу слайдів на захисті, можна буде роздати роздруковану презентацію в якості ілюстративних матеріалів.