Складання договору на надання послуг: Як правильно. договір Як написати договір на іполненіе послуги.

Договір про надання послуг - це угода, за якою одна сторона (виконавець) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певні послуги (виконати будь-які дії, або здійснити яку-небудь діяльність), а замовник у свою чергу зобов'язується оплатити їх.
Інструкція
1
Істотною умовою договору про надання послуг є його предмет, адже без його позначення укладення даного договору стає неможливим. В якості предмета Цивільний Кодекс Російської Федерації визначає "надання послуг (вчинення певних дій або здійснення певної діяльності)", даючи тим самим учасникам цивільного обороту свободу вибору. Так як предмет можуть виступати медичні, аудиторські, консультативні, інформаційні та багато інших видів послуг. З природи даного виду договору випливає, що якщо умова про предмет не узгоджений сторонами, то і сам договір вважається не укладеним.
2
Також важливою умовою договору як для однієї, так і для іншої сторони, є питання про оплату. Об'єм, термін і порядок оплати (щоб уникнути в подальшому непотрібних суперечок) повинен бути узгоджений сторонами при укладенні. В залежності від побажань сторін узгоджуються та інші умови, такі як терміни виконання, порядок і форма звітів про виконану роботу і т.д.
3
Після узгодження всіх цікавлять вас умов можна укладати договір. Він повинен бути виконаний в письмовій формі (мати вигляд єдиного документа), підписаного сторонами. Договір (при укладенні його між юридичними особами) крім підпису керівника організації (який виступає від її імені), повинен бути скріплений та її печаткою.
Зверніть увагу
У тому випадку, якщо з вини замовника виконавець не може виконати покладені на нього обов'язки, замовник повинен сплатити йому обумовлену в договорі суму (якщо інше не передбачено законом або самим договором). У випадку, якщо виконавець не може виконати обумовлену послугу з причин, які не залежать ні від однієї зі сторін, замовник повинен відшкодувати йому тільки фактичні витрати, понесені у зв'язку з виконанням договору.
Корисна порада
Чітко прописуйте предмет договору (саму послугу). Це дасть вам гарантії досягнення саме тієї мети, до якої ви прагнули, а також убезпечить від можливих суперечок з вашим контрагентом з питань виконання договору.