Як обчислити площу куба. знайти площу куба знаючи площу підставу.

Куб являє собою окремий випадок паралелепіпеда, в якому кожна з граней утворена правильним багатокутником - квадратом. Всього куб володіє шістьма гранями. Обчислити площу не становить труднощів.
Інструкція
1
Спочатку необхідно обчислити площу будь-якого з квадратів, який є межею даного куба. Площа квадрата можна обчислити, перемноживши один на одного пару з його сторін. Формулою це можна виразити так: S = a * a = a?
2
Тепер, знаючи площу однієї з грані квадрата, можна дізнатися площа всієї поверхні куба. Це можна здійснити, якщо модифікувати формулу, вказану вище: S = 6 * a? Інакше кажучи, знаючи, що таких квадратів (граней) у куба аж шість штук, то площа поверхні куба становить площ одній з граней куба.
3
Для наочності і зручності можна навести приклад: Припустимо, дан куб, у якого довжина ребра дорівнює 6 см, потрібно знайти площу поверхні даного куба. Спочатку потрібно знайти площу грані: S = 6 * 6 = 36 см? Таким чином, дізнавшись площа грані, можна знайти і всю площі поверхні куба: S = 36 * 6 = 216 см? Відповідь: площа поверхні куба з ребром, рівним 6 см , становить 216 см?
Зверніть увагу
Куб є окремим випадком не тільки паралелепіпеда, а й прізми.Параллелепіпедом називається призма, у якого підставою є паралелограм. Особливістю паралелепіпеда є те, що 4 з 6 його граней - прямоугольнікі.Прізмой вважається багатогранник, в основі якого знаходяться рівні багатокутники. Однією з головних особливостей призми можна назвати те, що бічні грані її є паралелограма. Крім куба, існують і інші види багатогранників: піраміди, призми, паралелепіпеди і т.д., кожному з них відповідають різні способи знаходження площ їх поверхонь.
Корисна порада
Якщо даний не куб, а інший правильний багатогранник, то в будь-якому випадку, площа його поверхні буде перебувати аналогічно. Це означає, що площа поверхні правильного багатогранника знаходиться шляхом підсумовування всіх площ його граней - правильних багатокутників.