Як скласти концепцію розвитку.

У будь-якому виді бізнесу: малому, середньому і великому без визначення вектора розвитку неможливо вибудовувати чітку і довгострокову роботу. Про це, на жаль, забувають багато бізнесменів. Потрібно розуміти, що якщо не знаєш куди йдеш, то прийдеш не туди. Як же скласти концепцію розвитку будь-якого бізнесу?
Вам знадобиться
  • - Рада директорів;
  • - канцелярське приладдя;
  • - вихід в інтернет.
Інструкція
1
Почніть з бачення ситуації. Сформулюйте його на 5, а то і на 10 років вперед. Складіть собі список питань, які допоможуть вам зробити це швидше. Наведемо приклади таких запитань, на які вам потрібно відповісти: • Де ми будемо через 5 років? • Яка стратегія на 10 років? • Яке місце ми будемо займати на ринку до цього часу? • Які наші фінансові показники? • Де знаходяться наші конкуренти?
2
Обговоріть своє бачення з радою директорів (партнерами) компанії. Вислухайте поради та пропозиції кожного з них. Також це буде мотивацією для всіх приймати важливі рішення спільно.
3
Сформулюйте місію своєї організації. Є певні моменти, які варто враховувати для грамотного опису місії компанії. Відповідайте собі на наступні питання: • Кому і скільки нам потрібно продавати? • Де варто збувати продукцію, щоб досягти своєї мети? • Які у нас є переваги і недоліки? • Що нам потрібно для досягнення наших цілей?
4
Залучіть в свою організацію керівників середньої ланки. Вони допоможуть вплинути на концепцію всієї компанії, а заодно і мотивувати співробітників. Також ви зможете розвантажити рада директорів від великого обсягу роботи.
5
Обговорюйте завжди концепцію розвитку з усіма директорами. Пам'ятайте, що за вами завжди залишиться останнє слово. Відразу чітко позначте рамки. Це і є стратегічне управління своєю організацією. Усвідомлюйте, що всі працівники повинні знати, куди і з ким вони йдуть.
6
Опишіть стратегію переходу вашого підприємства з «сьогодні в завтра». У вас вже є місія і бачення. Тепер приступите до більш конкретних кроків. Визначте наступні параметри: стратегію зростання, маркетингу, асортименту продукції, персоналу та фінансів. Внесіть все це на обговорення.
7
Визначте чіткі цілі. Тепер настала черга самого головного справи в будь-якому плануванні. Тільки за допомогою точних цілей (із зазначенням терміну) ви можете вважати, що правильно склали концепцію розвитку. Вам залишиться тільки поетапно їх досягати.
Зверніть увагу
На думку ради директорів і менеджерів середньої ланки з приводу концепції розвитку організації.
Корисна порада
Приділіть велику частину свого часу саме постановці глобальних цілей і визначення бачення.
Ефективне і динамічний розвиток компанії неможливо без чітко визначеної стратегії. Перспективи руху і завоювання ринку повинні плануватися з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів. Грамотно складена концепція розвитку підприємства допоможе уникнути помилок і домогтися лідируючого положення на ринку.
Вам знадобиться
  • - аналіз зовнішнього середовища;
  • - SWOT-аналіз.
Інструкція
1
Проаналізуйте зовнішнє середовище підприємства. Оцініть політичну обстановку в країні, інвестиційні прогнози, розвиток фондових ринків. Дані фактори є вкрай важливими при побудові довгострокових планів. Крім того, як можна більш детально вивчіть дії конкурентів. Проаналізуйте їх основні кроки, становище на ринку, інноваційну діяльність, успіхи, заслуги і провали в роботі. Визначте своє місце серед конкурентів.
2
Розгляньте комерційну діяльність власної компанії за певний звітний період. Для цієї мети оптимальним буде SWOT-аналіз, який дозволить оцінити сильні і слабкі сторони, можливості та загрози. Зіставте результати господарської діяльності з поставленими раніше цілями. Намагайтеся зрозуміти, що завадило досягти бажаних показників або, навпаки, допомогло зайняти лідируючу позицію на ринку.
3
Перелічіть оптимальні показники, до яких ви хотіли б наблизитися до кінця наступного звітного періоду. При цьому ставте перед собою адекватні цілі, для реалізації яких у вас є певні матеріальні та інтелектуальні ресурси. Включіть в даний план бажані обсяги продажу або надання послуг, позицію на ринку, розширення сфери діяльності, охоплення нових територій, висновок на ринок інноваційних продуктів і пропозицій.
4
Оцініть ресурси, необхідні для втілення даної концепції в життя. Можливо, вам будуть потрібні кадрові перестановки, аутсорсинг нових фахівців, кредити. Якщо реалізація цілей занадто скрутна, знизьте бажані показники.
5
Продумайте методи, за допомогою яких ви будете реалізовувати концепцію розвитку . Розгляньте можливість залучення фахівців для проведення додаткового навчання персоналу. Розробіть ефективну рекламну кампанію. Складіть програму семінарів і тренінгів, в яких братимуть участь ваші співробітники.
6
Розбийте отриману стратегію розвитку на кілька невеликих етапів. Розподіліть обов'язки по їх реалізації між відділами. Визначте контрольні терміни для оцінки як проміжних, так і кінцевих результатів.