Як ввести нового засновника. документи для введення засновника.

У процесі діяльності підприємства або компанії, формою власності яких є товариство з обмеженою відповідальністю, може виникнути питання зміни складу засновників у зв'язку з необхідністю введення нового обличчя. Зміна складу засновників має бути оформлене належним чином з внесенням відповідних коригувань до Державного реєстру юридичних осіб (ЕГРЮЛ).
Інструкція
1
Згідно із законодавством, зміна складу учасників і введення нового члена до складу засновників може статися, якщо хтось із старих учасників поступиться або продасть свою частку в статутному капіталі або ця частка перейде у спадок, якщо інше не передбачено Статутом Товариства. Може статися й так, що нова юридична або фізична особа вкажіть бажання вступити в суспільство зі своїм внеском у статутний капітал. Новий учасник повинен написати заяву з проханням прийняти його до складу засновників Товариства з вказівкою бажаної частки в статутному капіталі. Він також повинен вказати розмір внесеної частки.
2
Рішення про введення нового засновника приймається на загальних зборах учасників. У разі якщо новий засновник не успадковує і не купує частку, а входить до складу зі своїм вкладом, загальні збори має прийняти рішення і про збільшення статутного капіталу.
3
Поточні зміни повинні бути відображені в списку учасників товариства, в нього вносяться відомості про всіх учасників (засновників) товариства з зазначенням їх часток у статутному капіталі.
4
Відповідно до Федерального закону від 08.12.1998 №14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю», уповноважена особа або особа, яка здійснює функції одноосібного виконавчого органу, зобов'язана забезпечити відповідність цих відомостей тим, що були внесені в ЕГРЮЛ. Тому відповідні документи повинні бути надані до податкового органу за місцем реєстрації Товариства для внесення цих змін.
5
Попередньо пакет документів необхідно завірити у нотаріуса. У нього входять копії таких документів: статуту з новим списком учасників товариства (установчий договір за новою редакцією закону установчим документом не є), свідоцтва про внесення в ЕГРЮЛ, свідоцтва про взяття на податковий облік. Виписка з ЕГРЮЛ надається в оригіналі.
Зверніть увагу
За законодавством всі внесені зміни мають бути внесені і зареєстровані протягом триденного терміну, його порушення карається адміністративною відповідальністю.