Як поставити файлу права.

При кожному зверненні до файлу на сервері програмне забезпечення визначає права того, хто вимагає цей файл. Якщо запит виходить від користувача з тієї групи, якій ця дія із запитуваною файлом не дозволене, то сервер видає повідомлення про помилку. Якщо у вас є доступ до налаштувань файлів, то ви можете виставляти для них права за допомогою відповідних програм.
Інструкція
1
Визначте, які саме права необхідно задати файлу. В UNIX-системах, які зараз використовуються на більшості веб-серверів, користувачі діляться на три групи. До однієї з них (user) належить власник файла або папки, до іншої (group) - користувач, що входить до групи, в яку включений і власник, а всі інші віднесені до третьої групи (world). Для кожного файлу має бути визначено, користувач з якої групи може здійснювати з ним операції запису, читання або виконання (якщо файл виконуваний). На цьому кроці вам треба визначити, який набір прав слід приписати кожної з груп.
2
Закодуйте складений набір прав. Код повинен містити три цифри, з яких перша належить до групи user, друга - до групи group, третя - до групи world. Кожна з цих цифр знаходиться складанням кодів відповідних операцій: операції читання (read) відповідає код 4, операції запису (write) - код 2, операції виконання (execute) - код 1. Наприклад, якщо групі user (перше число в наборі прав) треба видати дозвіл записувати і виконувати цей файл, то число буде дорівнює 3 (2 + 1 = 3). Таким же способом визначаються друге і третє число - права для груп group і world, відповідно. Наприклад, максимально широкі права для всіх трьох груп будуть задані присвоєнням файлу прав з кодом 777.
3
Скористайтеся, наприклад, ФТП-клієнтом, щоб виставити потрібні права файлам на сервері. Для цього треба підключитися до свого ФТП-серверу, знайти і виділити на ньому потрібний файл, клацнути його правою кнопкою і вибрати в контекстному меню команду установки прав. У вікні, більшість програм цього роду пропонують два способи вказівки набору прав - таблицю з набором чекбоксів і поле для введення коду. За допомогою чекбоксів можна проробити операцію кодування прав, описану в попередньому кроці, а в поле введення треба вводити вже готове значення (наприклад, 777). По натискання кнопки «OK» програма відправить на сервер UNIX-команду chmod (скорочення від CHange MODe) з відповідними параметрами, а програмне забезпечення сервера встановить задані права вказаного файлу.