Як скласти стратегічно план.

Зі стратегічним плануванням діяльності стикається практично будь-яке підприємство, організація чи установа. Стратегічне планування являє собою детальний опис подальшого ступеня розвитку підприємства, а також відображення зовнішнього і внутрішнього становища організації. При здійсненні стратегічного планування вся інформація оформляється у вигляді стратегічного плану.
Інструкція
1
Складіть повний огляд поточної діяльності вашого підприємства, організації або установи. Чітке формулювання основних положень по цих параметрах - це вже перший крок до успіху вашого бізнесу. Об'єктивний огляд поточного стану бізнесу оформите у вигляді першого пункту в вашому стратегічному плані.
2
Позначте цінності підприємства, а також опишіть основне призначення вашого бізнесу. Тут детально слід вказати про подальшу сфері діяльності підприємства, методах роботи і засобах, які будуть вкладені в організацію трудового процесу. У параграфі про ціннісні перевагах підприємства слід описати те, на які стандарти ви плануєте спиратися в процесі ведення бізнесу. Наприклад, на орієнтацію доброзичливих відносин до клієнтів або на організацію збільшення випуску продукції та інше. Звертайте особливу увагу цим двом параграфам стратегічного плану, так як вони представляють собою основну інформацію, на яку спиратиметься потенційний інвестор.
3
Вкажіть величину бажаного доходу, а також подальші цілі розвитку вашого підприємства. Це одні з ключових пунктів стратегічного плану. Тут важливо бути об'єктивними і вказати реальну суму вашого планованого заробітку в результаті впровадження діяльності, описаної в стратегічному плані. При вказівці подальших цілей підприємства вказуйте терміни їх досягнення, а також приблизні цифри бажаних обсягів.
4
Опишіть подальші програми вашого підприємства та шляхи їх вдосконалення. В цьому параграфі стратегічного плану важливо вказати об'єктивні кроки на шляху до досягнення поставлених цілей. Також не забудьте включити в опис основні правила і принципи, які будуть попутно допомагати вам в реалізації планів. Наприклад, продукція, вироблена за новою технологією, протягом 1 року замінить всю стару продукцію і надалі збільшить зростання внутрішнього обороту підприємства.
Одним їх найпотужніших важелів управління будь-яким підприємством є планування . Розробка планів - відповідальний процес, в якому використовуються методи статистичного та економічного аналізу, теорія ймовірності, математичне прогнозування і т.п. Не випадково написання плану розвитку відділу або підприємства доручається керівникам або топовим менеджерам, людям, які вміють бачити перспективу, ставити завдання і визначати стратегічні напрямки.
Інструкція
1
План розвитку відділу необхідно писати з урахуванням загального плану розвитку компанії. Вивчіть і проаналізуйте його, а також проведіть аналіз роботи вашого підрозділу, складіть чітке уявлення про наявних трудових і матеріальних ресурсах, обладнанні та обчислювальній техніці.
2
Визначте терміни плану. Якщо це план розвитку, то термін його явно перевищуватиме рік. Оптимальним терміном стануть 3 роки, максимум - 5 років. Сформулюйте завдання, які поставлені перед вашим відділом, уточніть терміни виконання кожного завдання. Продумайте шляхи і рішення, які необхідні для здійснення поставлених перед відділом завдань і прикиньте, чи вистачить у вас наявних трудових і матеріальних ресурсів для виконання поставлених завдань у встановлені терміни.
3
Якщо кадровий склад відділу не дозволяє забезпечити виконання термінів, то не завжди цю проблему можна вирішити набором додаткових штатних одиниць. Оскільки йдеться про розвиток, передбачте в своєму плані навчання співробітників, тренінги та курси підвищення кваліфікації. Підвищення професіоналізму співробітників відділу повинно стати обов'язковою частиною плану розвитку.
4
Продумайте, яким чином скласти і впровадити систему робочих регламентів, що дозволяє отримувати об'єктивну оцінку діяльності всього відділу і кожного його співробітника. Вивчіть принципи міжнародної системи менеджменту якості, яка вже впроваджена на багатьох російських підприємствах. Включіть в план проведення сертифікації співробітників.
5
В плані розвитку відділу передбачте модернізацію існуючого та встановлення нового обладнання, засобів обчислювальної техніки. Подумайте про те, які засоби програмного забезпечення необхідно буде встановити. Бути може, має сенс включити в план розвитку впровадження автоматизованої системи обліку або інформаційних систем, використання яких дозволить підвищити продуктивність і якість роботи відділу.
6
Розпишіть виконання плану по місяцях або кварталах. Намітьте етапи і терміни їх реалізації. Призначте виконавців та відповідальних, які контролюватимуть виконання етапів плану і приступайте до наміченого.