Як читати топографічну карту.

Карти бувають різними і за змістом, і за масштабом, і за характером відображуваної поверхні. Одним з видів карт є топографічні карти. Вони широко використовуються практично у всіх областях діяльності людини: соціально-економічне районування, сільське господарство, але особливо важливі вони для військових.
Вам знадобиться
  • Уважність, гостре око і топографічна карта
Інструкція
1
Подивіться уважно на топографічну карту, вона являє собою аркуш паперу з нанесеним на нього зображенням земної поверхні. Всі об'єкти картографується ділянки місцевості зображуються умовними знаками - це символічні, майданні або штрихові зображення об'єктів місцевості. Умовні знаки несуть основну інформацію карти. За допомогою них можна отримати повну інформацію про зображеної місцевості: назви населених пунктів, річок, гір, лісів.
2
Крім назв на карті зображують і різні форми рельєфу: гори і їх висоти, яри і їх характер, долини, лощини і т.д. Гори зображуються на карті ізолініями, тобто лініями, що з'єднують точки з однаковими висотами. По топографічній карті можна визначити висоту гір, визначити тип схилів.
3
Крім рельєфу на карті зображують і гідрографічні об'єкти (річки, озера, моря, водосховища, канали, струмки, джерела і колодязі). По топографічній карті можна отримати досить об'ємну інформацію про ці об'єкти. Скажімо, можна визначити довжину річки, її напрямок, її притоки і форму її берегів.
4
Уважно розглянувши карту, ви помітите, що на саме зображення місцевості нанесена сітка квадратів у вигляді перетину тонких ліній. Це є внутрішня рамка листа карти. Південна і північна сторони цієї рамки - це відрізки паралелей, західна і східна - це відрізки меридіанів, значення яких визначається загальною системою разграфки топографічних карт. Значення довготи меридіанів і широти паралелей, що обмежують аркуш карти, підписуються біля кутів рамки: довгота на продовженні меридіанів, широта на продовженні паралелей.
5
Якщо звернете увагу, то у будь топографічної карти є рамка і за рамкою також знаходиться інформація про місцевість. Наприклад, масштаб карти показує у скільки разів зображення місцевості зменшено при зображенні на карті. У нашій країні прийнятий стандартний ряд масштабів карт: 1: 1 000 000, 1: 500 000, 1: 200 000, 1: 100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000. Знаючи масштаб можна визначити відстань на місцевості та довжини ліній. Для цього підстава масштабу ділять на 100. Так при масштабі 1: 10000 в 1 см карти - 100 метрів на місцевості.
6
Крім всіх цих елементів, все топографічні карти містять ще деяку кількість елементів несучих інформацію, проте ця інформація важлива і зрозуміла тільки для вузького кола фахівців (картографів, топографів, геодезистів). Така властивість топографічних карт як документальність, дозволяє використовувати їх як джерело детальних даних про картографуванню місцевості і надійний засіб для орієнтування, вести по ним вивчення найрізноманітніших територій.