Як накреслити п'ятикутник за допомогою циркуля. Як побудувати правильний п'ятикутник за допомогою лінійки та циркуля.

Завдання побудови правильного п'ятикутника зводиться до задачі ділення кола на п'ять рівних частин. Оскільки правильний п'ятикутник - це одна з фігур, що містить в собі пропорції золотого перерізу, його побудовою здавна цікавилися живописці і математики. Тепер знайдені кілька способів побудови правильного багатокутника, вписаного в задану окружність.
Вам знадобиться
  • - лінійка
  • - циркуль
Інструкція
1
Очевидно, що якщо побудувати правильний десятіугольнік, а потім з'єднати його вершини через одну, то отримаємо п'ятикутник. Для побудови десятіугольніка накресліть коло заданого радіуса. Позначте її центр буквою O. Проведіть два перпендикулярних один одного радіуса, на малюнку вони позначені як OA1 і OB. Радіус OB розділіть навпіл за допомогою лінійки або методом розподілу відрізка навпіл за допомогою циркуля. Побудуйте маленьку окружність з центром C в середині відрізка OB радіусом, рівним половині OB.Соедініте точку C з точкою A1 на вихідній окружності по лінійці. Відрізок CA1 перетинає допоміжну окружність у точці D. Відрізок DA1 дорівнює стороні правильного десятіугольніка, вписаного в дану окружність. Циркулем відзначте цей відрізок на колі, потім з'єднайте точки перетину через одну і ви отримаєте правильний п'ятикутник.
2
Ще один спосіб знайшов німецький художник Альбрехт Дюрер. Щоб побудувати п'ятикутник за його способу, почніть знову з побудови кола. Знову відзначте її центр O і проведіть два перпендикулярних радіуса OA і OB. Радіус OA розділіть навпіл і середину відзначте буквою C. Встановіть голку циркуля в точку C і розкрийте його до точки B. Проведіть окружність радіуса BC до перетину з діаметром вихідної окружності, на якому лежить радіус OA. Точку перетину позначте D. Відрізок BD - сторона правильного п'ятикутника. Відкладіть цей відрізок п'ять разів на вихідній окружності і з'єднайте точки перетину.
3
Якщо ж потрібно побудувати п'ятикутник за його заданої стороні, то вам потрібен третій спосіб. Накресліть по лінійці сторону п'ятикутника, позначте цей відрізок буквами A і B. Розділіть його на 6 рівних частин. З середини відрізка AB проведіть промінь, перпендикулярний відрізку. Побудуйте дві окружності радіусом AB і центрами в A і B, як якщо б ви збиралися ділити відрізок навпіл. Ці кола перетинаються в точці С. Точка C при цьому лежить на промені, вихідному перпендикулярно вгору з середини AB. Відкладіть від C вгору по цьому променю відстань, рівну 4/6 від довжини AB, позначте цю точку D. Побудуйте коло радіуса AB з центром в точці D. Перетин цієї окружності з двома допоміжними побудованими раніше дасть останні дві вершини п'ятикутника.
Зверніть увагу
Ставлення діагоналі правильного п'ятикутника до його сторони становить золотий перетин (ірраціональне число (1+? 5)/2) .Кожен з п'яти внутрішніх кутів п'ятикутника дорівнює 108 °.
Корисна порада
Якщо з'єднати вершини правильного п'ятикутника діагоналями, то вийде пентаграма.