Як провести педагогічна рада.

Педагогічна рада є одним з органів самоврядування в дошкільному навчальному закладі (ДНЗ). Його проведенню передує ретельна підготовка, яка передбачає декілька етапів.
Інструкція
1
Насамперед, внесіть в річний план все педагогічні ради. Вони повинні бути присвячені вирішенню тієї річного завдання, яка реалізується на поточний час (тематичні педагогічні ради). Допускається проведення незапланованого педагогічної ради, якщо це вимагає склалася в установі ситуація.
2
На проведення педагогічної ради завідувач ДНЗ повинен видати наказ, в якому він прописує етапи підготовки та призначає відповідальних.
3
Ретельно продумайте цілі і завдання педагогічної ради. Неприпустимо ставити багато завдань, так як це негативно відіб'ється на якості роботи. Постановка мети повинна бути узгоджена з поточною річний завданням.
4
Крім того, складіть повістку педагогічної ради. Обговорюваних пунктів не повинно бути багато, тому що велика кількість питань не дозволить якісно опрацювати важливі моменти. Також надто об'ємна інформація швидко втомить учасників ради, що також знизить ефективність його проведення.
5
Крім цього, встановіть регламент виступів з питань порядку. З основних питань дається 10 - 15 хвилин, на обговорення - 5 хвилин. Для ведення протоколу педагогічної ради з числа педагогів призначається секретар. Він також повинен слідкувати за дотриманням регламенту.
6
Проведення педагогічної ради завжди починайте з невеликого звіту про виконання рішень попередньої ради.
7
Для вирішення завдань педагогічної ради проведіть тематичний контроль. Він дозволить виявити стан справ з даної проблеми, побачити можливі недоліки в роботі і намітити шляхи їх усунення.
8
В кінці педагогічної ради має бути винесено проект постанови. Шляхом спільного голосування проект приймається до виконання. У разі потреби до нього вносяться поправки і пропозиції. Готове постанову вивішується для огляду всіх співробітників дитячого саду. Таким чином, забезпечується гласність прийнятих рішень.
9
За підсумками педагогічної ради, завідувач ДНЗ також має видати наказ про результати проведення заходу.
Корисна порада
Для більш успішного засвоєння інформації педагогами використовуйте технічне обладнання (наприклад, для демонстрації графіків і таблиць).