Як написати програму з курсу.

Будь-яка програма - це документ і методика реалізації курсу. Для його написання вам доведеться актуалізувати всі свої знання, зібрати всі напрацювання. По суті, це аналітична і синтетична робота одночасно, яка узагальнює свій власний досвід, виражає його в новому баченні курсу.
Вам знадобиться
  • Методичні матеріали з курсу, Приблизна програма, федеральні і регіональні вимоги до змісту освіти, додаткова література по предмету курсу.
Інструкція
1
Ознайомтеся зі змістом примірних програм курсу, з федеральним компонентом Державного стандарту освіти. Зіставте зміст і виберіть доповнення відповідно до вимог регіонального стандарту, що стосуються вашого курсу.
2
Напишіть пояснювальну записку. У ній відобразіть цілі і завдання курсу, відмітні особливості програми; терміни її реалізації. Опишіть форми і методи, технології навчання, використовувані способи перевірки та оцінки результатів навчання за програмою; обґрунтуйте вибір навчальних посібників. Пояснювальна записка повинна бути лаконічною.
3
Напишіть плановані результати навчання, виділіть їх в окремий розділ. Опишіть, якими будуть особистісні, метапредметние і предметні результати для учнів. Наведіть показники і критерії оцінювання знань за курсом, вкажіть систему оцінювання.
4
Опишіть в наступному розділі, якою буде навчально-методичне та матеріально-технічне забезпе-ня створюваної програми. Тут повинні бути описані форми і види навчальних занять, основні лінії самостійної роботи учнів удома, навчально-методичне забезпечення, перелік необхідного матеріально-технічного оснащення. Включіть в цей розділ основну та додаткову навчальну літературу, наочний матеріал, обладнання та прилади, необхідні для реалізації програми.
5
Складіть зміст навчального курсу за роками навчання. Дотримуйтеся схеми: мета, предметні завдання, педагогічні завдання, дії яких навчають, педагогічні дії. Далі опишіть зміст кожної теми з зазначенням мети, планованих результатів за підсумками навчання теми, навчально-методичне забезпечення, система самостійної роботи учнів. Оформіть навчально-тематичний план у вигляді таблиці.
6
Оформіть титульний лист. У ньому відобразіть повне найменування освітньої установи відповідно до ліцензії та статутом; де, коли і ким затверджено програму; найменування курсу; вказівки на приналежність програми до якої-небудь ступені, рівнем освіти; термін реалізації даної програми; вказівку приблизної програми на основі якої розроблена робоча навчальна програма, і її авторів; П.І.Б. укладача програми; рік складання програми.