Як відкрити аналітичний рахунок.

Фінансові установи для реєстрації різних операцій використовують систематизований перелік рахунків, який розроблений згідно загальноприйнятій міжнародній практиці. План рахунків є обов'язковим для всіх фінансових організацій. Рахунки відображають операції, які визначені нормативними актами Національного банку та цим законодавством.
Вам знадобиться
  • програмне забезпечення, що дозволяє вести аналітичний облік.
Інструкція
1
Рахунки забезпечують мультивалютний облік операцій, аналітичні рахунки забезпечують ведення аналітичного обліку і є рахунками детального обліку, мають точність до конкретної одиниці цінностей або конкретного співробітника організації. Аналітичні рахунки лише частково є бухгалтерським обліком. Ті рахунки, до яких не потрібно відкриття аналітичних рахунків, є простими рахунками. Складні рахунки вимагають обов'язкового відкриття аналітичних рахунків.
2
Аналітичні рахунки надають велика кількість інформації, проаналізувати яку важко, тому необхідно формувати кілька звітів з підсумками обліку в різних розрізах, які допомагають сортувати інформацію різними способами і в різній послідовності і отримувати проміжні підсумки. Щоб отримати підсумок матеріальних цінностей в аналітичному обліку, необхідно скласти звіт про наявність цінностей в розрізі видів і місць зберігання. Звіт у розрізі видів покаже перелік наявних цінностей, а також їх кількість і вартість, звіт у розрізі місць покаже перелік місць їх зберігання та вартість за кожним місцем. Обидва звіту в підсумку повинні давати однаковий підсумковий результат.
3
Об'єкти аналітичного обліку, як правило, відображаються на декількох рахунках і відкриваються в тій програмному забезпеченні, яке передбачено організацією. Наприклад, основні засоби відображаються на 2 рахунках: «Основні засоби» №01 та «Амортизація основних засобів» № 02. Ті матеріальні особи, які відповідають за основні засоби, зобов'язані вести аналітичний облік, використовуючи картки обліку основних засобів. У них слід реєструвати початкову вартість основних засобів і відображати її на рахунку 01, а також вносити накопичився знос, який відбивається на 02 рахунку і залишкову вартість як різницю між початковою ціною і накопичилася амортизацією.
4
Однією з найбільших категорій аналітичного обліку є облік працівників організації. Взаємовідносини з працівниками в бухгалтерському обліку відображається на декількох рахунках: «Розрахунки з персоналом по заробітній платі» № 70, «Розрахунки за податками» № 68 і «Розрахунки по страхуванню і забезпечення» № 69. В аналітичному обліку відображати взаємовідносини з кожним співробітником необхідно на одному рахунку - особовому рахунку кожного співробітника. Тому аналітичний облік повинен вестися за допомогою окремої програми.
Зверніть увагу
Певна сума грошових коштів, яка числиться на синтетичному рахунку, в будь-якому випадку повинна дорівнювати загальній сумі, яка числиться на всіх аналітичних рахунках. Відсутність рівності може означати тільки наявність помилки в аналітичному або синтетичному обліку.
Корисна порада
Якщо синтетичним обліком можуть займатися тільки бухгалтера, то аналітичним - будь-які працівники організації.