Як провести аналіз прибутку.

Основна діяльність підприємства є головним джерелом отримання прибутку. Характер діяльності визначається галузевою специфікою приналежності підприємства, основу якої становить виробнича і комерційна діяльність, а доповнюється інвестиційної та фінансової діяльністю. Прибуток, що отримується від продажу виробленої продукції, послуг і робіт, визначається різницею між виручкою і собівартістю, за вирахуванням податків та інших обов'язкових платежів.
Інструкція
1
Аналіз прибутку проводиться за різними напрямами, формами та видами. Аналіз за напрямками розділяється на аналіз формування прибутку та його використання Аналіз по формуванню проводиться в розрізі сфер діяльності: фінансової, операційної та інвестиційної. Це основна форма аналізу, сприяє виявленню рівня прибутку і підвищенню резервів. Проводиться цей вид аналізу за даними оподатковуваного прибутку та бухгалтерського обліку. Аналіз використання та розподілу прибутку проводиться за напрямами її використання та допомагає з'ясувати рівень споживання і капіталізації прибутку.
2
За обсягами проведення аналізу виділяють тематичний і повний аналіз прибутку. Тематичний аналіз обмежений деякими аспектами використання або формування прибутку, повний - з метою вивчення кожного аспекту формування прибутку, а також розподілу та використання.
3
Організація проведення аналізу може бути зовнішньою і внутрішньою. Зовнішній аналіз проводиться податковими органами, аудиторськими організаціями, страховими компаніями та банками, внутрішній проводиться власниками організації і являє комерційну таємницю.
4
Мета аналізу полягає у виявленні причин, які зумовили визначення резервів зростання прибутку, зміну прибутку і підготовці рішень. Для того щоб провести аналіз необхідно: - вивчити склад і структуру прибутку; - оцінити прогноз і динаміку фінансових результатів; - провести оцінку якості прибутку; - виявити кількісні зміна впливу факторів на формування прибутку; - вивчити напрямки, тенденції і пропорції розподілу прибутку; - розробити рекомендації щодо більш ефективного використання прибутку.
5
Під час проведення аналізу зазвичай використовуються різні способи і прийоми, що дозволяють отримати достовірну оцінку фінансового результату, наприклад, вертикальний і горизонтальний аналіз або аналіз за факторами і порівняльний аналіз. Послідовність і методика аналізу прибутку вибирається у відповідність з формою проведення.
Зверніть увагу
Для проведення аналізу за певний рік слід робити розрахунки в цінах того періоду, за який проводиться аналіз.
Корисна порада
Інформаційною базою для аналізу прибутку є звіт про прибутки і збитки та бухгалтерський баланс.
Інвестиції в аналіз ефективності компанії окупаються дуже швидко, тому що глибинне вивчення дозволяє проводити розрахунки на якісно іншому рівні і вибирати напрями змін, які зроблять роботу організації більш результативною.
Інструкція
1
По-перше, спочатку грамотно і чітко поставте мета аналізу. Це особливо важливо, коли ви збираєтеся довірити аналіз ефективності стороннім фахівцям. Якщо ж ви працюєте над розбором показників самі, то можна дозволити собі уточнювати цілі в процесі дослідження. Однак все-таки основна мета повинна бути поставлена до початку аналітичної роботи. Цілі можуть бути різними, наприклад, виявити причини відсутності запланованого зростання компанії або виявити причини збільшення частки незапланованих витрат.
2
По-друге, проаналізуйте об'єктивні показники роботи компанії. Це коефіцієнти результативності, тобто розгорнуту відповідь на питання, вирішуються Чи компанією поставлені завдання. Показники продуктивності - вирішуються проблеми з мінімальними трудовими затратами. Аналіз продуктивності передбачає вивчення кількості та якості продукції. Дослідження рентабельності дозволяє визначити прибутковість або збитковість роботи компанії. При вивченні енергоємності оцінюються витрати енергії на виробництво, які повинні прагнути до мінімуму. Також важлива екологічність виробництва, так як це впливає на ставлення людей до організації та її продукції, що не можна ігнорувати в ринкових умовах.
3
По-третє, проаналізуйте суб'єктивні показники роботи організації. Оцінювати їх кількісно складно, але саме врахування цих факторів дозволяє поліпшити показники роботи і змінити психологічний мікроклімат компанії, що відразу відіб'ється на продуктивності праці співробітників. Потрібно враховувати активність співробітників, їх схильність до раціоналізації, творчий підхід до вирішення завдань. Найефективніших потрібно заохочувати і стимулювати фінансово і додатковими можливостями.
4
Наприклад, преміює їх за результатами особливо вдалих проектів, оплачуйте ним витрати на спортзал, якщо робота в компанії має на увазі необхідність ефектно виглядати. Підхід повинен бути індивідуальним, керівник повинен постійно обговорювати мотивацію окремих співробітників з фахівцем з кадрів. Виявляйте, чи задоволені співробітники своєю роботою. Має Значення спрацьованість колективу і його стабільність. Ситуацію з суб'єктивними показниками потрібно враховувати комплексно і уникати однобічності. Наприклад, в організації працює людина, яка не висуває яскравих пропозицій і тримається на задньому плані, але має здатність втішати і надихати інших, більш ефективних працівників. Значить, такого фахівця потрібно цінувати і стимулювати поряд з іншими.