Як креслити циліндр.

Оточуючі нас предмети мають форму геометричних тіл або їх поєднання. В основі форм деталей механізмів і машин теж лежать геометричні тіла або їх сукупність. Все геометричні форми мають свої характерні ознаки. При читанні слів «куб», «куля» і т.п. кожен з нас одразу представить їх форму, характерний образ.
Інструкція
1
Щоб виконати креслення цих геометричних тіл, треба зробити аналіз їх форми, подумки розбити на геометричні фігури.
2
Припустимо, перед вами стоїть завдання зробити креслення циліндра. Згадайте теорію. Якщо взяти прямокутник і почати обертати його навколо однієї зі сторін, то вийде тіло, яке називається циліндром. Таким чином, циліндр це геометричне тіло, яке обмежене двома рівними колами і циліндричною поверхнею, схожою на прямокутник. Слово «циліндр» прийшло до нас з грецької мови і означає «валик», «каток».
3
Розміри циліндра визначаються висотою h і діаметром підстави d.Чтоби зробити креслення циліндра, побудуйте ромб і впишіть в нього овал. Побудова овалу, вписаного в ромб, зробіть в задню послідовності. Побудуйте ромб зі стороною, що дорівнює діаметру окружності. Для цього через точку О проведіть осі х і у. На них від точки О відкладіть відрізки, рівні радіусу зображуваної окружності.
4
Через точки а, b, с і d проведіть прямі, паралельні осям, отримаєте ромб. Велика частина овалу повинна розташовуватися на великій діагоналі ромба. Впишіть в ромб овал. Для цього з вершин тупих кутів (точок А і В) опишіть дуги. Їх радіус R дорівнює відстані від вершини тупого кута (точок А і В) до точок с, d або а, b відповідно.
5
Через точки В і а, В і b проводите прямі. В перетині прямих Ва і Вb з великою діагоналлю ромба знайдіть точки С і D. Ці точки будуть центрами малих дуг. Їх радіус R1 дорівнює Са (або Db). Дугами цього овалу плавно з'єднайте великі дуги овалу. Потім з точок К і Н проведіть паралельні прямі рівні висоті циліндра і Вичертите половину овалу, використовуючи розрахунки наведені вище.
6
Якщо вам необхідно зробити проекція циліндра, то тут креслення необхідно зробити з урахуванням розташування паралельній площині. На малюнку №2 креслення циліндра відносно площини Н виконайте у вигляді кола. Так як кола, що лежать в основі циліндра, розташовані паралельно горизонтальній площині Н, і їх проекції на цю площину будуть теж колами. Фронтальну і профільну проекцію циліндра виконайте у вигляді прямокутників. При виконанні проекцій завжди наносите осі симетрії.