Як оцінити бізнес за аналогією.

Будь-якому підприємству, яке веде фінансову діяльність і бажає перевірити власний бізнес за аналогією з відібраними заздалегідь факторами успішного ведення справ, необхідно скористатися спеціальними методами аналізу проектів.
Вам знадобиться
  • - Готовий бізнес-проект;
  • - навички аналізу та менеджменту.
Інструкція
1
Застосуйте метод умовного виділення. Його застосовувати найкраще тоді, коли ви хочете привести фізичну аналогію проекту, відокремленого від підприємства і розглядається як незалежний. Для цього умовно проект роблять частиною підприємства і представляють його як одна юридична особа, яка має свої активи і пасиви, витрати і виручку. Завдяки даному методу ви зможете оцінити ефективність вашого бізнесу і його фінансові перспективи.
2
Скористайтеся методом аналізу змін. Проаналізувати тут можна тільки зміни або прирощення, які вносяться в дані по управлінню підприємством. Метод стане особливо зручним, якщо суттю вашого проекту є модернізація поточного виробництва або його розширення. Причому в якості мети можна розглядати як виручку (від збільшення якості об'ємів або продукції), так і зниження поточних витрат. Як основну задачу тут ставлять проведення аналогії з інвестиціями приросту чистих доходів компанії, які потрібні для його розширення.
3
Подумайте про необхідність методу об'єднання. Полягає він в аналізі поточного фінансового стану підприємства, що здійснює який-небудь проект, і при цьому не зачіпає його ефективності. Особливо зручним застосування методу стане, коли потрібно привести аналогію масштабу самого проекту з масштабом планованого виробництва. За рахунок даного методу ви зможете швидко створити фінансовий план компанії, яка веде фінансову діяльність.
4
Скористайтеся випробуваним на ділі методом накладання. Для оцінки проекту спочатку розгляньте ваш бізнес окремо (умовно виділивши його основні складові), проаналізуйте, наскільки вдалою є його економічна ефективність, потім створіть фінансовий план вашого підприємства без його проектів, і вже на підході до фінансової звітності проведіть аналогію з результатами, досягнутими в ході поточної діяльності підприємства і його проектів.
Ви хочете реалізувати свою нову ідею і не знаєте, з чого почати? Для практичного втілення вашої ідеї вам в обов'язковому порядку знадобиться проект . Однак, щоб здійснити свій проект на практиці і отримувати прибуток, вам необхідно реально оцінити величину необхідних вкладень для його реалізації. Основним критерієм оцінки проект а є його вартість. Вона включає в себе ймовірну загальну ресурсну вартість для виконання всіх видів робіт, передбачених вашим проект ом.
Інструкція
1
Вартісні розрахунки виконуються для кожного етапу проект а. Першим етапом є пред проект ная (попередня) оцінка вартості проект а. Необхідно оцінити «порядок величини» витрат, так як ще неможливо реально визначити весь необхідний обсяг робіт для реалізації проект а. Відміну від реальної вартості тут може становити від? 25% до + 75%, більш точну вартість визначати на даному етапі недоцільно.
2
Далі в ході реалізації проект а вам будуть потрібні більш точна оцінка, так звана кошторисна вартість. Цю оцінку ви можете прийняти з похибкою від? 10% до +25%.
3
Завершальним етапом є проведення підсумкової вартісної оцінки проект а, тобто прийняття базової узгодженої ціни. Ця ціна при реалізації не може бути знижена більш ніж на 5% і перевищена більш ніж на 10%.
4
Загальноприйнятих методів розрахунку вартості проект а декілька, ви їх можете вибрати залежно від необхідної точності і ваших можливостей щодо витрат на проведення розрахунку. Розглянемо їх детальніше.
5
Попередній метод оцінки проект ної вартості робіт можна позначити «зверху вниз». Його ви можете використовувати при укрупнених експертних оцінках витрат, необхідних на ранніх стадіях проект а, коли ще не маєте достатнього обсягу інформації про проект е. Цим методом проект може оцінюватися по одному з показників ефективності, що не зажадає великих витрат, але і не дасть високого ступеня точності, яка може бути розрахована тільки при більш детальній оцінці.
6
Визначитися з остаточної вартісною оцінкою проект а можливо за допомогою методу «знизу вгору». Метод дозволяє оцінити витрати на деталізованих рівнях проект а, а потім підсумувати їх на більш узагальнених рівнях з остаточним етапом - отримання загальної кошторисної вартості всього проект а. При використанні цього методу ви отримаєте тим точніші результати, ніж більш деталей додали в розгляд. Однак, і витрати на проведення вищезазначеної оцінки будуть, природно, вище.
7
Різновидом вартісної оцінки «зверху вниз» є «аналоговий» метод. Назва говорить сама за себе, тобто можливо використовувати існуючі дані про вартість раніше реалізованих проект ів. Така оцінка буде тим точніше, чим вище схожість між проект ами.
8
Інший різновид - параметричний метод. Необхідно знайти такий параметр проект а, який у разі зміни спричинить пропорційно рівне зміна вартості і всього проект а