Як розрахувати рентабельність виробництва.

Рентабельність виробництва - один з найголовніших показників виробничо-господарської діяльності підприємства. Аналіз результатів розрахунку рентабельності виробництва дозволяє оцінити загальну ситуацію на підприємстві і прийняти коригуючі рішення для підвищення значень даного показника. Підвищення рентабельності можна досягти за рахунок збільшення прибутку від реалізації продукції, зниження собівартості, а також ефективного використання обладнання. Як же розрахувати рентабельність виробництва?
Вам знадобиться
  • - баланс підприємства
Інструкція
1
Розрахуйте балансовий прибуток підприємства. Балансовий прибуток розраховується як різниця між доходами підприємства від операційної діяльності та витрат підприємства за цими операціями. Доходи підприємства можна умовно розділити на дві групи: реалізаційні і позареалізаційні. До першої групи належать доходи від реалізації виробленої продукції або послуг, основних фондів (у тому числі і земельних ділянок) та іншого майна. До позареалізаційних доходів відносяться доходи від здачі в оренду майна, доходи по акціях, облігаціях, від банківських депозитів.
2
Обчисліть середньорічну вартість основних фондів підприємства. Основні фонди - це товарно-матеріальні цінності, які беруть участь у виробництві, і в процесі зносу переносять свою вартість на вироблену продукцію. Середньорічна вартість основних фондів підприємства визначається таким чином: потрібно скласти половину вартості на початок і кінець року, повну вартість основних фондів на початок всіх місяців року і отриману суму розділити на 12.
3
Визначте середньорічну вартість оборотних засобів. Оборотні кошти - це кошти, які використовує підприємство у своїй виробничо-господарської діяльності. Середньорічну вартість оборотних коштів можна визначити, склавши середньорічну вартість виробничих запасів, незавершеного виробництва, напівфабрикатів власного виготовлення і витрат майбутніх періодів. Дані для розрахунку можна знайти в балансі підприємства за звітний період.
4
Розрахуйте рентабельність виробництва. Рентабельність виробництва розраховується як частка від ділення балансового прибутку підприємства на суму середньорічної вартості основних виробничих фондів і середньорічної вартості оборотних активів.
Будь-яке комерційне підприємство існує для однієї мети - отримання прибутку. Однак отримання позитивного результату не показує ефективності функціонування підприємства. Більш інформативною є рентабельність.
Інструкція
1
Фактична сума чистого прибутку не говорить про те, хороший чи це результат при поточній вартості основних фондів і витрат. Рентабельність - обчислюваний відносний показник, що виражає у відсотках ефективність використання грошових активів як підприємства в цілому, так і за окремими складовими. Його фактичне значення являє собою ключову роль при вирішенні основних питань функціонування підприємства: як про обсяги постійних і змінних витрат, так і про ціноутворення.
2
Термін « рентабельність » може застосовуватися до різних складових. Основними показниками є загальна рентабельність , рентабельність оборотних активів, основних засобів, використання персоналу, власного капіталу, активів, продажів, виробництва, основних засобів, продукції , виробничих фондів, фінансових вкладень. Формули для обчислення цих показників мають схожу логіку, але відрізняються сумами, складовими дільник і ділене дроби у формулі. Визначте, ефективність яких коштів необхідно з'ясувати. Знайдіть в пошуковій системі формулу цікавить вас показника.
3
Вивчіть, які показники використовуються у формулі. Знайдіть в пошуковій системі точні статті та їх складові. З високою точністю зберіть відомості про цікавлять цифрах діяльності вашого підприємства на підставі документів про фінансові результати діяльності та вартості основних і обігових коштів. Порахуйте за відповідною формулою показник рентабельності.
4
Умовно вважається, що норма загальної рентабельності підприємства повинна становити не менше двадцяти відсотків. Багато в чому це залежить від крупності підприємства. Для стійкого становища і подальшого розвитку середнього і малого бізнесу цей показник вищий і становить не менше сорока п'яти відсотків.
5
Рентабельність виробництва має сенс обчислювати в динаміці, розглядаючи показники за місяць, квартал і півріччя. Порівнюйте показники різних періодів і ведіть динамічний ряд показників для поліпшення якості аналітичного аналізу.
6
Варто зауважити, що питання виміру рентабельності складний і багатогранний для викладу в настільки короткій статті. Приступайте до серйозних розрахунками тільки після вивчення фахової літератури з економіки підприємства та аналізу господарської діяльності.