Як скласти професіограму.

Профессиограмма - це документ, що встановлює внутрішні і зовнішні чинники праці, умови праці, опис об'єктивних і суб'єктивних його характеристик. Професіограми пишуться з різними цілями. Ті, які спрямовані на з'ясування причин збоїв у виробництві, або на вдосконалення систем, під силу тільки вузьким фахівцям. Професіограми же з області психології праці більш зрозумілі широкому колу людей і доступні для складання.
Вам знадобиться
  • Номенклатура професій
  • Зміст професії
  • Вимоги професії
  • Інформація про отримання професії
Інструкція
1
Складіть загальну характеристику професії. Вкажіть назву по офіційно прийнятої номенклатурі. Опишіть її суспільну значимість, потреба в даній професії. Вкажіть необхідну освіту і діапазон кваліфікації (розряди, класи і т.д.), а також перспективи кар'єрного просування.
2
Опишіть трудовий процес: дайте відповідь на питання, що є змістом праці, на що спрямована діяльність (предмет праці), якими засобами користуються в процесі праці, які його результати. Охарактеризуйте основні обов'язки, це т.зв. виробнича характеристика професії.
3
Позначте вимоги, пропоновані професією до працівника: які необхідні загальні та спеціальні знання й уміння, для виконання професійних обов'язків, які вимоги пред'являються до безпомилковості і надійності виконуваних операцій. Обрисуйте потрібне стан здоров'я, фізіологічні особливості людини. Вкажіть, якими є медичні протипоказання. Опишіть умови праці. Це можуть бути і санітарно-гігієнічні умови (приміщення або відкрите повітря, сидячи, стоячи, шуми, температура); та економічні (оплата праці, пільги, відпустка), і технічні та т.д.
4
Складіть психологічну характеристику праці. В кожній професії є привабливі і непривабливі сторони, специфічні труднощі, професійні шкідливості, пільги, можливості самовираження різної широти. Крім того, важливими характеристиками буде широта спілкування, його постійність, прямолінійність або опосередкованість.
5
Складіть психограмму. Це важлива частина професіографічного опису. Психограмма передбачає опис внутрішньої картини праці, можна навіть у вигляді фотографії робочого дня. Опишіть точно всі види діяльності, їх хронометраж протягом дня, важливі події і частоту їх повторення. З цього опису повинна скластися картина, якими є робочі пози, статистичні або динамічні навантаження під час роботи. Опишіть пред'являються вимоги до працездатності людини, типу мислення, виду пам'яті, відповідальності, самоконтролю, вмінню діяти в умовах дефіциту часу і приймати рішення. Викладіть, які ще вимоги на рівні психічних процесів можуть бути (до емоційності, мови, мотивації, досвіду, інтелекту, морально-психологічної стійкості, рисам характеру).
6
Вкажіть відомості про можливість отримання професії (навчальні заклади, література про професії).