Як знайти рентабельність продукції.

В умовах ринкової економіки прибуток є основним показником, що характеризує ефективність роботи підприємства. Рентабельність - це відносний показник, комплексно відображає рівень ефективності використання трудових, фінансових, матеріальних благ і ресурсів. За розміром отримуваного прибутку можна визначити рентабельність виробництва підприємства, його оборотних активів, капіталу, фінансових вкладень, продукції, послуг, що надаються організацією та ін.
Вам знадобиться
  • - калькулятор;
  • - документи фінансово-бухгалтерської звітності.
Інструкція
1
Насамперед, продумайте бюджет, яким ви володієте для виробництва продукції або надання послуги. Успіх і ефективність того чи іншого виду товару в першу чергу залежить від якості складеного прогнозу для подальшого просування його на ринку. Цю інформацію можна отримати зі звітності за попередній рік, щоб використовувати її як базову для подальшого прогнозування.
2
Складіть бюджет інвестування. Головна мета складання цього документа - передбачити всі необхідні витрати, а не доходи, так як планована продукція може бути зовсім не рентабельна і відповідно не принесе ніякого прибутку.
3
Зіставте планований бюджет з бюджетом інвестування, для того щоб визначити чи достатньо коштів на покриття витрат, використаних для виробництва продукції і чи необхідно введення нових витрат. Якщо сума інвестування недостатня, доцільно зробити переоцінку запланованих витрат.
4
Розробіть план кредитування нового виду продукції. Особливо важливо перевірити кошторисну вартість товару, так як заниження витрат може привести до необхідності отримання банківського кредиту, що спричинить за собою сплату відсотків, а в підсумку приведе до зниження загальної суми прибутку.
5
Для того щоб розрахувати рентабельність товару та послуги, розділіть отриману суму прибутку на повну собівартість продукції. Повна собівартість продукції - це загальна сума витрачених ресурсів (витрат) на виробництво товару або послуги. Отриманий результат показує, скільки прибутку одержить підприємство з кожної витраченої рубля на виробництво даної продукції. Якщо значення підсумкового показника більше 100%, то фірма з 1 руб. витрачених коштів отримає прибуток, якщо менше - збиток. Якщо показник дорівнює 100%, то організація за реалізацію даного виду продукції не матиме ні прибутку, ні збитку.
Зверніть увагу
На підставі отриманих показників рентабельності можна визначити, які види продукції та послуг приносять найбільшу прибутковість для підприємства.
Корисна порада
Показники рентабельності мають важливе значення при загальному (комплексному) аналізі діяльності організації.
Рентабельність - один з основних показників, що характеризує ефективність діяльності підприємства. Він свідчить про рівень віддачі витрат і ступінь використання капіталу та активів в процесі виробництва і реалізації продукції.
Інструкція
1
Для оцінки рівня рентабельності існує система показників. Серед найбільш важливих і часто використовуваних показників виділяється рентабельність продукції. Вона обчислюється як відношення прибутку від реалізації продукції до повної її собівартості. Даний коефіцієнт відображає розмір прибутку, який отримує підприємство з кожного вкладеного рубля у виробництво і реалізацію товарів, робіт, послуг. Його найчастіше застосовують при внутрішньогосподарських розрахунках з метою контролю за прибутковістю окремих видів продукції.
2
Рентабельність продажів визначається як відношення прибутку від реалізації продукції до виручки. Даний показник характеризує рівень реалізації товарів і послуг, а також дозволяє оцінити частку собівартості в обсязі продажів. Слід пам'ятати, що на величину рентабельності продажів впливає безліч чинників. Зниження даного показника відбувається за рахунок двох головних чинників: зростання витрат на виробництво і реалізацію продукції, а також падіння обсягів реалізації. У першому випадку необхідно ретельно проаналізувати структуру собівартості продукції, виділивши найбільш вагомі статті та можливості їх зниження. У другому випадку слід зосередитися на просуванні товару на ринок, його якісних характеристиках.
3
Ще одним показником рентабельності підприємства є рентабельність активів. Він розраховується як відношення доходу (віддачі) до величини діючих активів. Даний показник характеризує обсяг прибутку, що отримується підприємством з кожної гривні, авансованого на формування активів. Рентабельність активів відображає міру прибутковості компанії у розглянутий період.
4
При аналізі прибутковості підприємства визначається рентабельність капіталу. Рентабельність власного капіталу є найбільш важливим показником з точки зору акціонерів. Вона розраховується як відношення прибутку підприємства до величини власного капіталу. Рентабельність інвестованого капіталу показує ефективність використання капіталу, вкладеного в розвиток діяльності підприємства. Величина цього показника дуже важлива для сторонніх інвесторів.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=qREGyr_vlsY