Як зробити рецензію.

Рецензія являє собою розбір, відгук і оцінку нового наукового, художнього або науково-популярного твору. Як правило, рецензія присвячується одному твору і характеризується невеликим об'ємом і стислістю.
Інструкція
1
Не варто робити докладний переказ. Це знизить цінність вашої рецензії. По-перше, читачеві стане нецікаво сам твір. А по-друге, одним з критеріїв слабкого розбору та оцінки справедливо вважається підміна інтерпретації та аналізу тексту його переказом.
2
Будь-яка книга починається з назви, яка в ході читання якось інтерпретується, розгадується. Назва гарного цікавого твору завжди багатозначне, це свого роду є символом, метафорою.
3
Багато чого для інтерпретації і розуміння тексту може дати аналіз композиції. Поміркуйте над тим, які композиційні прийоми (кільцеве побудова, антитеза та інші) були використані у творі. Це допоможе вам проникнути в задум автора. Визначте, на які частини можна розділити текст, як вони розташовуються.
4
Необхідно оцінити стиль, своєрідність письменника. Розберіть образи, художні прийоми, які використовує автор у своєму творі. І обдумайте, в чому визначається і полягає його індивідуальний, неповторний стиль. Чим даний письменник відрізняється від інших.
5
При написанні шкільної рецензії складіть її так, ніби ніхто в екзаменаційної комісії твором, на яке зроблена рецензія, не знайомий. Необхідно припустити, які питання можуть задати викладачі, і спробувати заздалегідь підібрати на них відповіді у тексті.
6
Примірний план рецензії на художній твір: 1. Наведіть бібліографічний опис твору (вкажіть автора, назва, видавництво і рік випуску) та короткий (не більше двох пропозицій) переказ змісту; 2. Напишіть безпосередній відгук на літературний твір (відгук-враження); 3. Проведіть комплексний аналіз або критичний розбір тексту. Тут необхідно визначити сенс назви, аналіз його форми і змісту, майстерність автора у зображенні героїв, особливості композиції, індивідуальний стиль письменника; 4. Дайте аргументовану оцінку твору і напишіть свої особисті роздуми. Даний пункт повинен містити основну думку рецензії та актуальність тематики твору.