Як розрахувати рентабельність магазина. Як отримати ліцензію на продаж пива.

Насамперед, слід відкинути убік заїжджені фрази про соціальну відповідальність бізнесу, про місію компанії та інших пишномовних речі, що мають віддалене відношення безпосередньо до підприємництва. У переважній більшості випадків основною метою існування бізнесу є прибуток його власників. В економічному аналізі під цим виразом ховається показник рентабельності.
Інструкція
1
Традиційно рентабельність визначається як частка прибутку у виручці. Відповідно, щоб розрахувати рентабельність магазина, необхідно визначити три складових: виручку за певний період, всі витрати за цей же час (включаючи собівартість реалізованої продукції) і отриману в абсолютному вираженні прибуток.
2
Ймовірно, з розрахунком показника виручки проблем не виникне. Зазвичай основний оборот грошових коштів магазину проходить через касу. Рідше приймаються безготівкові оплати від покупців (в основному, це - великі магазини, що обслуговують сектор b2b). Якщо застосовуються обидва способи оплати, підсумуйте виручки по ним.
3
Складіть таблицю, у якій построчно запишіть всі супутні діяльності витрати. Для розрахунку рентабельності слід розрахувати всі витрати методом «по відвантаженню». Даний метод означає, що всі витрати, здійснювані протягом періоду, рівномірно розподіляються на всі вхідні в період місяці. Наприклад, в поточному кварталі в магазині було проведено ремонт комп'ютерної техніки на 3000 рублів. Для правильного обліку слід віднести до витрат на ремонт кожного з 3 місяців по 1000 рублів.
4
Щоб розрахувати рентабельність магазина, складіть всі витрати за вибраний період і відніміть їх суму з виручки. Підсумкова величина - це прибуток, отриманий від роботи магазину в заданому проміжку часу. Розділивши абсолютну величину прибутку на виручку і помноживши результат на 100%, ви отримаєте показник рентабельності.
При аналізі ефективності діяльності підприємства одне з головних місць займає рентабельність. Вона являє собою таке використання фінансових і матеріальних ресурсів, при якому підприємство при покритті всіх витрат отримує прибуток.
Інструкція
1
При аналізі рентабельності підприємства розраховується ряд коефіцієнтів. Найважливішим показником тут є рентабельність активів. Вона визначається як прибуток, що залишається в розпорядженні фірми, поділена на середню вартість активів. За рівнем даного показника можна судити про прибуток, яку отримує підприємство з кожної авансованого в активи рубля.
2
Рентабельність продукції, або рентабельність виробничої діяльності, визначається як відношення прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, до повної собівартості реалізованої продукції. Замість чистого прибутку при розрахунку даного показника може бути використана прибуток від реалізації продукції. Рентабельність продукції показує, який прибуток отримує організація з кожної гривні витрат, вкладених у виробництво і реалізацію. Даний показник може бути розрахований як по підприємству в цілому, так і по його окремих підрозділах або видах продукції.
3
Ще одним з показників рентабельності є рентабельність продажів. Він розраховується як відношення прибутку організації від продажу продукції у виручці від реалізації. Даний показник дає уявлення про питому вагу прибутку в обсязі виручки від реалізації. Рентабельність продажів також називають нормою прибутку.
4
Рівень рентабельності інвестицій висловлює ефективність використання коштів, які були вкладені в розвиток даного підприємства. Цей показник розраховується як відношення прибутку до оподаткування до валюти балансу за мінусом короткострокових зобов'язань.
5
Значне місце в аналізі рентабельності займає показник рентабельності власного капіталу. Він визначається як прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства, поділена на величину власного капіталу. Якщо зіставити даний показник з рівнем рентабельності активів, то можна зробити висновок про ефективність використання організацією фінансових важелів (кредитів і позик) з метою збільшення рівня прибутковості.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=O36MBzyNQNI