Як перемножити дужки.

Ув'язнені в дужки математичні дії можуть містити змінні та вирази різного ступеня складності. Для перемноження таких виразів доведеться шукати рішення в загальному вигляді, розкриваючи дужки і спрощуючи отриманий результат. Якщо ж у дужках містяться операції без змінних, тільки з чисельними значеннями, то розкривати дужки не обов'язково, так як при наявності комп'ютера його користувачеві доступні досить значні обчислювальні ресурси - простіше скористатися ними, ніж спрощувати вираз.
Інструкція
1
перемножуємо послідовно кожний доданок (або зменшуване з від'ємником), що міститься в одній скобці, на вміст всіх інших дужок, якщо потрібно отримати результат у загальному вигляді. Наприклад, нехай вихідне вираз записано так: (5 + x)? (6-х)? (X + 2). Тоді послідовне перемножування (тобто розкриття дужок) дасть наступний результат: (5 + x)? (6-х)? (X + 2) = (5? 6-5? Х)? (5? X + 5? 2) + (6? x-х? x)? (x? x + 2? x) = (5? 6? 5? x + 5? 6? 5? 2) - (5? х? 5? x + 5? х? 5? 2) + (6? x? x? x + 6? x? 2? x) - (х? x? x? x + х? x? 2? x) = 5? 6? 5? x + 5? 6? 5? 2 - 5? х? 5? x - 5? х? 5? 2 + 6? x? x? x + 6? x? 2? x - х? x? x? x - х ? x? 2? x = 150? x + 300 - 25? x? - 50? X + 6? X? + 12? X? - X? X? - 2? X?.
2
Спрощуйте отриманий після розкриття дужок результат, скорочуючи вираження. Наприклад, отримане на попередньому кроці вираз можна спростити таким чином: 150? X + 300 - 25? X? - 50? X + 6? X? + 12? X? - X? X? - 2? X? = 100? X + 300 - 13? X? - 8? X? - X? X?.
3
Скористайтеся калькулятором, якщо потрібно перемножити дужки, що містять тільки чисельні значення, без невідомих змінних. Вбудований програмний калькулятор є в операційній системі - якщо це одна з версій Windows, то запустити його можна за допомогою посилання, вміщеній в головному меню в секцію «Службові» підрозділу «Стандартні» розділу «Всі програми». Інтерфейс цієї програми дуже простий і труднощів обчислення виразів в дужках і подальше їх перемножування, викликати не повинно.
4
Використовуйте в якості альтернативи стандартному калькулятору обчислювачі, вбудовані в пошукові системи. Наприклад, припустимо, що потрібно обчислити результат виразу, наведеного в першому кроці, за умови, що ікс дорівнює 4.75, тобто (5 + 4.75)? (6-4.75)? (4.75 + 2). Для обчислення цього значення перейдіть на сайт пошуковика Google або Nigma і введіть вираз в поле запиту в його початковому вигляді (5 + 4.75) * (6-4.75) * (4.75 + 2). Google покаже відповідь 82.265625 відразу, без натискання кнопки, а Nigma потребує відправці даних на сервер натисненням кнопки.