Як з'єднатися з базою.

Для підключення додатки до бази даних воно повинно відправити відповідну послідовність команд на мові, використовуваним саме цієї СУБД. Дуже часто сьогодні використовується система управління базами даних MySQL, а додатки для роботи з ними пишуться на скриптовій серверній мові програмування PHP. Нижче наведено варіант послідовності команд на цій мові для підключення додатки до бази даних MySQL.
Інструкція
1
Використовуйте вбудовану функцію mysql_connect мови PHP для відправки на SQL-сервер запиту на підключення до бази даних. Ця функція має три обов'язкових параметра, перший з яких повинен вказувати адресу бази даних. Найчастіше цей сервер і скрипт, який звертається до нього, знаходяться на одному фізичному сервері, тому в якості адреси використовується зарезервоване слово localhost. Другий параметр повинен містити логін подключающегося користувача, а третій - його пароль. Наприклад: $ DBconnection = mysql_connect ("localhost", "myName", "myPass");
2
Застосовуйте вбудовану функцію mysql_select_db після створення нового підключення до SQL-серверу. Ця функція вибирає одну з баз даних, розміщених на сервері, для подальшої роботи з поміщеними в неї таблицями. Функції треба передати дві змінні: перша повинна містити назву потрібної бази даних, а друга - посилання на ресурс, створена вами в попередньому кроці. Наприклад: mysql_select_db ("myBase", $ DBconnection);
3
Іноді кодування, використовувана додатком при виведенні даних, не збігається з кодуванням, в якій інформація записана в таблицях бази даних. У цьому випадку необхідно дати сервера установку, в якому кодуванні йому слід отримувати ваші запити і в яке кодування треба конвертувати свої відповіді. Зробити це можна відправкою після вибору бази даних, наприклад, такого набору SQL-запитів: mysql_query ("SET character_set_client = 'cp1251'"); mysql_query ("SET character_set_results = 'cp1251'"); mysql_query ("SET collation_connection = 'cp1251_general_ci' "); Після цього можна починати роботу безпосередньо з таблицями бази даних.
4
Використовуйте бібліотеки функцій і класів, спеціально розроблені для підключення до PHP-додатків в якості передавального ланки між вашими скриптами і базою даних. Перевага їх використання в тому, що всі нюанси, пов'язані з обміном даних в таких бібліотеках враховані і ретельно налагоджені. Їх використання допомагає уникнути випадкових помилок, спростити написання скриптів для роботи з базами даних і зробити їх більш універсальними. Зразком такої бібліотеки може служити DbSimple, розроблена під керівництвом Дмитра Котеровим.