Як визначити зростання продуктивності праці.

Статистика знає все. Знає вона, наприклад, як визначити зростання продуктивності праці на кожному конкретному підприємстві. Це необхідно не тільки для обчислення прибутку підприємства, а й для того щоб розрахувати нашу з вами заробітну плату.
Інструкція
1
При розробці річного плану роботи підприємства виходячи з необхідності забезпечення заданих темпів росту продуктивності праці, яку можна визначати як в абсолютному вираженні, так і у відносному (зазвичай у вигляді її росту в процентах до базисного року).
2
Щоб визначити оптимальний ріст продуктивності праці в процентах до планованого році, розрахуйте спочатку чисельність працівників підприємства в плановому році по виробленню, що відноситься до базисного року.
3
Після розрахуйте економію (зменшення) чисельності працівників вашого підприємства на основі завдання по планованому зростанню продуктивності праці згідно з довгостроковим планом соціального і економічного розвитку організації.
4
Далі розрахуйте економію (зменшення) чисельності працівників за рахунок впровадження у виробництво в плановому році організаційно-технічних заходів. Варто відзначити, що, на жаль, до сих пір при розрахунках зростання продуктивності праці в малому ступені враховується постійне зростання автоматизації виробництва.
5
Обчисліть співвідношення планованого зменшення (економії) чисельності працівників та зменшення (економії) чисельності працівників в прямій відповідності з довгостроковим плануванням росту продуктивності праці.
6
Вирахуйте зростання продуктивності праці, розділивши запланований до випуску обсяг продукції на загальну кількість працівників (середньооблікова кількість) в плановому році.
7
Ці статистичні показники зростання продуктивності праці можуть визначатися і в інших одиницях виміру обсягу продукції. Одиниці можуть бути не тільки трудовими, а й вартісними, натуральними та умовно-натуральними. Виходячи з цього, можуть застосовуватися і інші методи вимірювання росту продуктивності праці: вартісний, натуральний і умовно-натуральний.