Як розрахувати середньорічні темпи зростання. Середньорічний темп зростання.

Величина темпу росту використовується при динамічному аналізі швидкості та інтенсивності розвитку будь-якого процесу або явища. Для його розрахунку використовуються кількісні значення, отримані через певні проміжки часу. Темпи росту поділяються на базисні і ланцюгові. Базисні темпи росту розраховуються від певного значення, прийнятого за базу, ланцюгові - від значення в попередній період.
Інструкція
1
Темпи зростання виражаються в процентах. Якщо ми будемо розраховувати середньорічний темп росту, розглянутий аналізований період складе з 1 січня по 31 грудня. Він збігається не тільки з календарним, а й із зазвичай враховуються в статистиці фінансовим роком. Найзручніше взяти значення базового показника, для якого будуть визначатися темпи росту за 100%. Його значення в абсолютних показниках має бути відомо на 1 січня.
2
Визначте абсолютні значення показників на кінець кожного місяця року (АПi). Розрахуйте абсолютні значення приросту показників (Пi) як різницю двох порівнюваних рівнів, одним з яких буде базисне значення показників на 1 січня (По), другим - значення показників на кінець кожного місяця (Пi): АПi = По - Пi, таких абсолютних значень щомісячного приросту у вас повинно вийти дванадцять, за числом місяців.
3
Складіть все абсолютні значення приросту за кожний місяць і отриману суму розділіть на дванадцять - кількість місяців у році. Ви отримаєте середньорічне значення приросту показників в абсолютних одиницях (П): П = (АП1 + АП2 + АП3 + ... + АП11 + АП12)/12.
4
Визначте середньорічний базисний коефіцієнт зростання Кб: Кб = П/По, гдеПо - значення показника базового періоду.
5
Виразіть середньорічний базисний коефіцієнт зростання у відсотках і ви отримаєте значення середньорічного темпу зростання (ТРсг): ТРсг = Кб * 100%.
6
Використовуючи показники середньорічних темпів зростання за кілька років, ви можете простежити інтенсивність їх зміни за аналізований довгостроковий період і використовувати отримані значення для аналізу і прогнозу розвитку ситуації в економіці, промисловості, фінансовій сфері.
Корисна порада
В аналітичних розрахунках однаково часто використовуються і коефіцієнти, і темпи зростання. Вони мають ідентичну суть, але виражаються в різних одиницях виміру.