Як написати пояснювальну записку до балансу.

Пояснювальна записка представляє собою один з основних документів фінансової звітності. Правильне її оформлення допоможе детально розкрити деякі аспекти діяльності підприємства, що особливо актуально при аудиторській перевірці.

Інструкція
1

Традиційно пояснювальну записку здають по завершенні звітного року. Але законодавством передбачено її подання, і в інші терміни, наприклад, після закінчення півріччя чи кварталу. Пояснювальна записка в обов'язковому порядку повинна бути представлена на вимогу установчої компанії або на вимогу контролюючих органів, які мають на це право.

2

Пояснювальна записка підписується керівником та головним бухгалтером організації. Якщо вона не представлена, звітність вважається не повною. Від складання даного документа звільняються бюджетні об'єднання та громадські організації, а також підприємства на спрощеній системі оподаткування.

3

У пояснювальній записці повинні бути вказані пояснення по основних статтях балансу. При цьому вони повинні розкривати суттєві моменти, а також збитки і прибутки підприємства. У пояснювальній записці слід викласти інформацію, не розкриту в основних формах. Загальної форми, за якою б слід було складати цей документ, не існує.

4

Пояснювальна записка повинна починатися з преамбули, яка містить відомості про організацію: її юридичне найменування, організаційно-правову форму, відомості про статутний капітал і т.д .

5

Роз'яснюючи бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки, слід звернути увагу на розкриття застосовуваної облікової політики організації, її зміни, причини, за якими вони були допущені.

6

У пояснювальній записці необхідно викласти відомості про події, які вплинули на зміну прибутковості підприємства. Це робиться шляхом аналізу структури балансу та оцінки динаміки прибутку. В обов'язковому порядку слід вказати обтяження майна організації правами третіх осіб (заставу), причини виникнення таких обставин.

7

Якщо підприємство почало вести спільну діяльність, то такі відомості також повинні бути представлені в пояснювальній записці. Крім цього, необхідно відзначити роботу підрозділів організації, особливо тих, чия діяльність значно впливає на фінансовий результат.