Як побудувати графік попиту.

Попит - елемент ринкового механізму. Він визначається платіжною спроможністю покупця, якому потрібен даний вид товару. Зображення проводиться у вигляді графіка кривої, який показує, скільки продуктів і за якою ціною готові купити люди. А як побудувати графік попиту?
Вам знадобиться
  • - альбомний аркуш;
  • - олівець;
  • - лінійка;
  • - ластик.
Інструкція
1
Зберіть дані, необхідні для побудови графіка попиту. Це ціни на певний продукт і кількість бажаючих, які готові за нього заплатити цю вартість.
2
Проведіть дві прямі лінії - вертикальну і горизонтальну, що виходять з однієї точки, розташованої в лівому нижньому куті аркуша. Закріпіть вільні кінці стрілочками, що вказують напрямок при продовженні прямих. У верхній частині вертикалі напишіть «ціна» - позначення цифр, розташованих вертикально. У крайній правій частині горизонталі напишіть «кількість», тобто позначення цифр, розташованих горизонтально і відображають кількість споживачів.
3
Розділіть прямі осі графіка рівними короткими відрізками. На кожній «сходинці» вертикалі проставте ціну товару, починаючи з мінімальної, розташованої внизу, і закінчуючи максимальної, розташованої вгорі. На штрихах горизонталі розташуйте цифри, виходячи з аналізу отриманих даних. Якщо кількість споживачів вимірюється одиницями, наприклад, при дорогих товарах, то цифри проставте по порядку. Якщо десятками, сотнями і т.д., то все кількість споживачів розбийте на рівні частини, кожна з яких буде відповідати одному відрізку.
4
Позначте безліч точок на графіку. Кожна з точок повинна знаходитися в місці перетину двох умовно проведених ліній, які виходять з осей графіка і вказують потрібні дані.
5
Проведіть через що утворилися точки криву лінію - це і буде крива попиту, яка наочно продемонструє залежність обсягу покупки від ціни. Тобто чим нижче ціна, тим більше купують споживачі. Зверніть увагу, що при одній ціні може бути кілька кривих попиту. Це буде залежати від необхідності покупки даного товару, а також від того, чи є заміщають товари, аналогічні даним.
Теорія попиту і пропозиції розкриває основні характеристики ринкової економіки. Поняття попиту і пропозиції допомагають усвідомити механізми утворення ринкових цін і споживання товарів, а також визначити моделі поведінки покупців і продавців на ринку.
Інструкція
1
Для того, щоб побудувати криву попиту і пропозиції необхідно визначити поняття попиту . Попит є бажанням і здатністю покупців придбати той чи інший товар або послугу. Крива попиту зростає при більш низькій ціні і знижується при більш високій, звідси: чим нижче ціна, тим вище попит. Для зображення кривої попиту на аркуші паперу будується координатна вісь. Вертикаль позначає ціну (price), горизонталь - кількість (quantity).
2
Пропозиція є здатністю та бажанням продавців запропонувати на ринку товар або послугу. Крива пропозиції зростає зі збільшенням ціни на товар, як наслідок, крива знижується з пониженням ціни. Для зображення кривої пропозиції на новому аркуші паперу будується координатна вісь. Позначення осей координат таке ж, як і при побудові кривої попиту .
3
Наклавши один на одного графіки кривих попиту і пропозиції, можна детально розглянути процес ціноутворення на ринку. Рівновага відбувається при однаковому обсязі попиту на товар і його пропозиції на ринку. Крива S (supply) - це крива пропозиції, криві D1 і D2 (demand) - криві попиту .
4
Якщо ціна спочатку встановлюється вище рівня P2, то в даній ситуації пропозиція перевищує попит, а останній в свою чергу знижений. Якщо ж ціна спочатку нижче рівня P2, то попит перевищує кількість Q товарів і послуг, пропонованих на ринку.
Зверніть увагу
За межами рівноважної ціни утворюються дві зони - зона надлишків товарів і зона дефіциту товарів. Дефіцит товарів може перерости в кризу недовироблення.
Корисна порада
При абсолютно рівноважної ціною на ринку завжди представлено саме стільки товарів, скільки необхідно споживачам, немає ні надлишку, ні дефіциту благ.