Як розрахувати постійні витрати. Постійні витрати формула.

У виробництві існують витрати, які залишаються однаковими і при сотнях, і при десятках тисяч доларів прибутку. Вони не залежать від обсягу випущеної продукції. Їх називають постійними витратами. Як же розрахувати постійні витрати?
Інструкція
1
Визначте формулу розрахунку постійних витрат. По ній розраховуються постійні витрати всіх організацій. Формула буде дорівнює відношенню всіх постійних витрат до всієї вартості реалізованих робіт і послуг, помноженого на базовий дохід від реалізації робіт і послуг.
2
Порахуйте всі постійні витрати. До них відносяться: витрати на рекламу, як внутрішню, так і зовнішню; адміністративно-управлінські витрати, тобто заробітна плата топ-менеджерів, утримання службових автомобілів, утримання відділів бухгалтерії, маркетингу тощо, витрати на амортизацію необоротних активів, витрати на використання різних баз даних інформації, наприклад, поштових або бухгалтерських.
3
Підрахуйте в необоротних активах відрахування на амортизацію основних засобів, таких як земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки, споруди, передавальні пристрої, машини і устаткування і т.д. Не забудьте і про бібліотечних фондах, природних ресурсах, предметах прокату, а також про капітальні інвестиції в об'єкти, не введені в експлуатацію.
4
Проведіть підрахунок всієї вартості реалізованих робіт і послуг. Сюди увійдуть виручка від основної продажу або від наданих послуг, наприклад, перукарні та виконаних робіт, наприклад, будівельних організацій.
5
Підрахуйте базовий дохід від реалізації робіт і послуг. Базовий дохід - це умовна дохідність за місяць у вартісному вираженні на одиницю фізичного показника. Зверніть увагу, що послуги, які стосуються «побутовим», мають єдиний фізичний показник, а послуги «непобутового» характеру, наприклад, здача житла і перевезення пасажирів, мають свої фізичні показники.
6
Підставте отримані дані в формулу і отримаєте постійні витрати.