Як прискорити продуктивність.

Нині організації, перебуваючи під постійним впливом конкуренції, прагнуть виділитися із загального конкурентного ряду, стати кращими для свого споживача. Основоположною метою будь-якого підприємства як і раніше залишається отримання прибутку. Її збільшення - головне завдання керуючого персоналу.
Інструкція
1
Збільшення прибутку знаходиться в прямій залежності від двох факторів: зниження витрат і збільшення продуктивності праці. Зниження витрат можливе за рахунок використання дешевших матеріалів для виробництва, скорочення чисельності персоналу, зниження рівня заробітної плати. Звичайно, такого роду «заходи» не найкращим чином впливають на репутацію організації. Крім того, дешеві матеріали знижують якість продукції. Збільшення ж продуктивності праці - фактор комплексний, що вимагає детального розгляду.
2
Для початку потрібно розібратися, що таке продуктивність. Продуктивність - це ефективність праці, яка визначається кількістю виробленого товару одним працівником за одиницю часу. Таким чином, елементами продуктивності є працівники і час.
3
Яким же чином можна збільшити кількість вироблених працівником товарів і скоротити при цьому час виробництва? По-перше, це можливо за рахунок підвищення якості обладнання, на якому проводиться товар даними працівником, тобто за рахунок модернізації. Скоротити час виробництва допоможе автоматизація робочого місця.
4
Також на продуктивність працівника впливатимуть умови праці. Говорячи науковою мовою, підвищення продуктивності можливо за рахунок зниження показника трудомісткості. Трудомісткість - обернено пропорційна продуктивності величина, обумовлена як витрати праці і робочого часу на виробництво одиниці продукції.
5
Звичайно, модернізація, автоматизація і поліпшення умов праці - заходи дуже витратні. Однак грошові кошти, вкладені в підвищення продуктивності, обов'язково повернуться і примножаться. Саме тому не варто боятися довгострокових вкладень у виробництво.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=1a-7JpR0AVM