Як сформувати книгу продажів.

Книга продажів є важливим документом для ведення податкової звітності на підприємстві. У ній ведеться облік рахунків-фактур, які виписуються покупцеві під час реалізації товарів, надання послуг чи виконання робіт.
Інструкція
1
Підготуйте спеціальний зошит або листи для ведення книги продажів. Пронумеруйте всі сторінки, прошнуруйте і скріпіть печаткою перед заповненням. Якщо документація вестиметься електронним чином, то в кінці кожного податкового періоду необхідно роздрукувати дані, прошнурувати й пронумерувати сторінки.
2
Реєструйте всі рахунки-фактури, що підлягають оподаткуванню на додану вартість та звільнені від оподаткування. Робити це необхідно в хронологічному порядку відповідно до податковим періодом, коли формується податкове зобов'язання.
3
Внесіть в книгу продажів у верхній частині кожного аркуша повне або скорочене найменування підприємства продавця, ІПН і КПП фірми і податковий період, якому відповідають внесення на сторінці записи. Записи даному документі ведуться в національній валюті.
4
Якщо рахунок-фактура виписана в іноземній валюті, то вказуйте еквівалентну суму в національній валюті за курсом Національного банку країни на дату проведення операції по рахунку-фактурі. В графах 1-3 вказуйте дату і номер формування рахунку-фактури, найменування покупця, ІПН і КПП покупця і дату оплати рахунку-фактури.
5
В графі 4 вказуйте підсумкову суму продажу за рахунком-фактурою разом з ПДВ, яка повинна відповідати бухгалтерських проводках.
6
В графах 5-8 відзначайте продажу та суми ПДВ, розраховані за відповідною податковою ставкою.
7
Графу 8 заповнюйте до завершення розрахунків по продукції.
8
В графі 9 вказуйте підсумкову суму продажів за рахунком-фактурою, звільненої від ПДВ. Наприкінці податкового періоду підводите підсумки за внесеними записам і використовуйте їх для заповнення податкової декларації з ПДВ.
9
Використовуйте додаткові аркуші для внесення змін в документ. Рахунки-фактури реєструються на додатковому аркуші відповідно до податковим періодом реєстрації рахунки-фактури до внесення виправлень.
10
Зберігайте книгу продажів протягом п'яти повних років з моменту внесення останнього запису.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=mJ_oHHGA7Bg