Як розрахувати валову виручку. Як розрахувати виручку приклад.

Під валовою виручкою розуміється певна сума коштів в натуральному і грошовому вираженні, що отримується платником податку в результаті реалізації послуг, товарів, робіт за мінусом податку на додану вартість. Валовий дохід можна розрахувати як різницю між купівельною вартістю і валовий виручкою реалізованих товарів або послуг за звітний період.
Вам знадобиться
  • - калькулятор.
Інструкція
1
Купівельна вартість товарів або послуг визначається як вартість їх покупки, збільшена на витрати з придбання, включаючи митні збори, комісійні винагороди, податок на додану вартість, витрати на транспортування за умови документарного підтвердження. У підсумку можна зробити висновок, що позареалізаційні доходи беруть участь у формуванні валової виручки і з метою оподаткування при визначенні валового доходу повинні входити до складу показника.
2
Облік покупної вартості товарів, які були реалізовані за певний податковий період, проводиться в Книзі обліку доходів і витрат індивідуальних підприємців чи організацій, які застосовують спрощену систему оподаткування. Цю книгу зобов'язані заповнювати підприємці та фірми, які надають послуги громадського харчування або займаються роздрібною торгівлею, так як у них в якості податкової бази виступає валовий дохід.
3
Валова виручка визначає обгрунтовану потребу організації у фінансових коштах по різновиди діяльності, розраховується з урахуванням витрат, які зменшують податкову базу при розрахунку суми податку на прибуток і витрат, що здійснюються за рахунок прибутку.
4
Визначається валова виручка шляхом вирахування реалізаційної собівартості з отриманої виручки. Валовий прибуток в свою чергу розраховується вирахуванням із чистої виручки від реалізації матеріальних цінностей або продукції повної собівартості реалізованої продукції і комерційних, а також управлінських витрат.
5
При підрахунку валового прибутку за асортиментом залишку товару бухгалтер повинен знати дані за сумою торговельної націнки. Ці відомості беруться за кожним найменуванням товару з обліку нарахованої та реалізованої надбавки, які визначаються після проведення інвентаризації. Розраховується в такому випадку валовий дохід шляхом складання торговельної надбавки на початок звітного періоду з торговельною надбавкою на товар, що надійшов у звітному періоді. З отриманої суми віднімається торгова надбавка на вибившую продукцію і націнка на залишок під кінець звітного періоду.
Зверніть увагу
При визначенні валового доходу, розрахована купівельна ціна реалізованих товарів враховується у межах сум, які були оплачені протягом звітного періоду.
Корисна порада
При розрахунках слід пам'ятати, що можуть бути відхилення купівельної вартості в податковому та бухгалтерському обліку. Наприклад, відсотки по кредиту в бухгалтерському обліку включаються у вартість товару, а в податковому обліку ці відсотки входять у позареалізаційні витрати.