Як розрахувати середній залишок.

Кожна організація має право самостійно встановлювати, які зі своїх витрат відносити до прямих витрат, а які - непрямими. Цей порядок має відображатися в обліковій політиці. Міністерство фінансів рекомендує розділяти витрати відповідно до встановлених правил ведення бухгалтерського обліку. Прямими витратами вважаються матеріальні витрати на заробітну плату працівників і єдиний соціальний податок, нарахований на цю суму. Також сюди відноситься амортизація по використовуваних основних засобів.
Вам знадобиться
  • Первинні документи бухгалтерського обліку.
Інструкція
1
Прямі витрати списуються в міру реалізації, тобто частинами, а непрямі - відразу. В поточному звітному періоді слід враховувати тільки ті витрати, які відносяться до вже проданих товарах або послугах. Залишки припадають на незавершене виробництво, відвантажену продукцію і складські залишки.
2
Закінчені, але не прийняті послуги та роботи, залишки напівфабрикатів і невиконаних замовлень відносяться до незавершеного виробництва. Оцінку незавершеного виробництва необхідно проводити на кінець кожного місяця. Для оцінки бухгалтер використовує дані первинних документів про залишки і рух матеріалів і сировини, дані про готову продукцію по кожному цеху, а також дані про прямі витрати за поточний місяць. Вся сума середніх залишків незавершеного виробництва на кінець місяця включається до прямих витрат наступного місяця.
3
Оцінка незавершеного виробництва проводиться за нормативною або фактичної собівартості, прямим витратам, вартості сировини і матеріалів. Порядок повинен бути встановлений обліковою політикою підприємства. Всі підприємства оцінюють середні складські залишки однаковим способом, який незалежний від специфіки і виду діяльності та прописаний в Податковому кодексі.
4
Бухгалтер на підставі даних за прямими витратами, припадає на складський залишок готової продукції, на початок місяця і кінець, а також на підставі відомостей про прямих витратах на вироблену протягом місяця продукцію, розраховує середній складської залишок. Для цього необхідно прямі витрати на початок місяця на залишки готової продукції скласти з прямими витратами на вартість готової продукції, яка була випущена протягом місяця. З отриманої суми необхідно відняти прямі витрати на продукцію, яка була відвантажена протягом місяця.
5
Для проведення оцінки середніх залишків відвантаженої, але не проданої продукції потрібні дані про відвантаження і відомості про прямі витрати за поточний місяць, зменшених на прямі витрати. Необхідно прямі витрати на залишок відвантаженої продукції на початок місяця скласти з прямими витратами, розподіленими на вартість відвантаженої готової продукції протягом місяця, з отриманого результату відняти прямі витрати на реалізовану продукцію протягом місяця.
6
Підприємства, які надають послуги, можуть відносити прямі витрати в повній мірі на зменшення доходів від реалізації або виробництва. У такому випадку проводити розподіл прямих витрат на залишки незавершеного виробництва не потрібно.
7
не продається, але відвантажена продукція може бути в тому випадку, якщо на неї ще не перейшли права до покупця, а також, якщо продукція передається через посередника.