Як визначити запас фінансової міцності.

Запас фінансової міцності будь-якої конкретної компанії показує наскільки далеко дане підприємство від точки беззбитковості. Він являє собою різницю між фактичним обсягом своєї продукції і обсягом її випуску в точці беззбитковості. Досить часто розраховується процентне відношення такого запасу міцності до фактичного обсягу. Отримана величина визначає на скільки відсотків може зменшитися обсяг реалізації.
Інструкція
1
Запас фінансової міцності показує той вираз, що позначає наскільки можна скоротити виробництво продукції, не несучи при цьому збитків. Абсолютна вираженні являє собою розрахунок різниці між запланованим обсягом реалізації продукції і точкою беззбитковості. Це вираз позначає, що підприємство не повинно зменшувати обсяги виробництва більше, ніж є запасів фінансової міцності.
2
При цьому показник запланованого обсягу реалізації застосовується для оцінки виробничого ризику або тих втрат, які пов'язані з системою витрат на виробництво.
3
Запас фінансової міцності у вартісному вираженні розраховується за наступною формулою: Запас = Запланований обсяг реалізації х Р - Значення точки беззбитковості х Р, де Р являє собою ціну одного виробу.
4
При цьому, чим вище буде показник фінансової міцності, тим ризик втрат для підприємства стане менше.
5
Існує й інший метод визначення запасу фінансової міцності організації, який визначає перевищення між реальним виробництвом і порогом рентабельності.Такім чином, запас фінансової міцності дорівнює різниці між виручкою підприємства і порогом рентабельності.
6
Запас фінансової міцності фірми виступає найважливішим показником в структурі фінансової стійкості. Розрахунок даного показника дозволяє оцінити певні можливості додаткового зменшення виручки від реалізації продукції тільки в межах точки беззбитковості.
7
В свою чергу, поріг рентабельності можна визначити як виручку від реалізації, при якій компанія вже не має збитків, але і не отримує прибутку, тобто всіх фінансових коштів від реалізації вистачає тільки на покриття постійних витрат, а прибуток дорівнює нулю .
8
Отже, для визначення повного запасу фінансової міцності підприємства потрібно виконати аналіз впливу різниці між обсягом продажу й обсягом виробництва через подальшу корекцію значення запасу фінансової міцності, враховуючи приріст товарно-матеріальних запасів підприємства.
Зверніть увагу
Запас фінансової міцності - це показник фінансової стійкості підприємства, який визначає до якого рівня підприємство може зменшити своє виробництво, не несучи при цьому збитків. Запас фінансової міцності підприємства - це відношення різниці між нинішнім обсягом продажу товару і обсягом його продажу в точці беззбитковості в процентному вираженні.
Корисна порада
Запас фінансової міцності (англ. - Financial safety margin) - показник фінансової стійкості підприємства, тобто того, наскільки підприємство може скоротити виробництво, не несучи збитків. Формула розрахунку запасу фінансової міцності: ЗФП = (ФОП - ОПБ)/ФОП * 100%, де ЗФП - запас фінансової міцності; ФОП - фактичний обсяг продажів; ОПБ - обсяг продажів в точці беззбитковості.
Питання про те, як перевірити відносини на міцність , виникає в більшості випадків через страх перед завтрашнім днем, а також з причини невпевненості в собі і в своєму партнері. Парам, де відносини будуються на взаємній довірі і розумінні, як правило, ніякі перевірки не потрібні. Та й ніхто не дасть на подібне питання чіткої відповіді, адже у кожної конкретної пари відносини розвиваються по-своєму. Зазвичай людина сама знає, наскільки міцні його відносини з партнером, навіть якщо боїться собі в цьому зізнатися.
Інструкція
1
Взаємна повага має важливе значення. Якщо його немає з боку одного з партнерів або з обох сторін, про міцність відносин говорити не доводиться.
2
Наявність великого числа спільних знайомих, спільних інтересів і будь-яких інших спільних точок дотику, підвищує ймовірність того, що відносини триватимуть і далі.
3
Людина з працею розлучається зі своїми усталеними звичками, і з людьми, з якими він провів багато часу і до яких звик. Ступінь прихильності теж може зіграти не останню роль.
4
Психологи визначили, що міцніше відносини в тих парах, де партнери при розмові вживають схожі фрази, однаково вибудовують пропозиції, вживають приблизно рівну кількість спілок, прийменників і так далі. Значить, стиль мови теж впливає на міцність відносин.
5
Також на міцність відносин може вплинути і світогляд партнерів. Вони можуть по-різному реагувати на певні ситуації, також у них цілком можуть виникати розбіжності з певних питань. Але співіснувати спокійно і довго партнери будуть тільки в тому випадку, коли думки з приводу значущих речей у них збігаються.
6
Більше шансів у тих пар, які розвиваються паралельно. Коли ж один партнер зростає духовно чи інтелектуально, а другий залишається на колишньому рівні, стає вище і ризик того, що скоро відносини підійдуть до свого логічного завершення.
7
Втрата сексуального бажання з боку одного з партнерів теж може служити сигналом близької завершення відносин. Скільки б не говорилося про душу, секс має не менше значення, особливо для молодих пар.
8
Терпимість до недоліків партнера теж стоїть не на останньому місці. Відносини міцні тоді, коли звички партнера не викликають роздратування і не змушують червоніти перед іншими людьми.