Як написати робочу рецензію.

Рецензія - критичний відгук, часто використовується для оцінки наукової роботи, проекту. Перед тим, як представити на розгляд дисертацію або статтю для опублікування в науковому виданні чи журналі, автору необхідно надати рецензію наукового керівника чи іншої людини, що має авторитет в тій області, в якій написана дана робота. Завданням рецензента є оцінка новизни наукової роботи, її актуальності.
Інструкція
1
Рецензія пишеться в довільній формі, але при її складанні необхідно дотримуватися декількох правил. У заголовній частині рецензії на наукову роботу вкажіть її повне найменування, посада та наукове звання автора статті, його прізвище та ініціали.
2
Дайте короткий опис проблеми, якій присвячена робота чи стаття. Повний зміст її немає необхідності розкривати, виділіть головні моменти.
3
Оцініть ступінь актуальності даної статті, аргументуйте доцільність даної наукової роботи і ту методичну, технологічну новизну і доказовість, економічну користь, яку містять нові ідеї, викладені в ній. Коротенько опишіть стан справ в даній області науки на сьогоднішній день, відобразіть наявний зарубіжний досвід, перерахуйте ті питання, які були вивчені автором в ході даної дослідницької розробки.
4
Розкажіть про найбільш важливих аспектах, які розкриває автор статті, особливості його підходу, використаних методів. Виділіть ті моменти, які представляють особливий інтерес і основні моменти використовуваної методології. Перелічіть ті важливі висновки та рекомендації, які робляться і даються в роботі, відзначте свою згоду або незгоду з ними.
5
Зробіть свої висновки, наскільки дана робота серйозна і цікава, науковий рівень статті, якість і грамотність її викладу. Перелічіть ті висновки, результати експериментів і отримані факти, які представляють особливий інтерес, як науковий, так і практичний. Відзначте, наскільки зміст статті логічно взаємопов'язане і підтверджено посиланнями на авторитетні джерела.
6
Дайте свої рекомендації про можливість захисту даної роботи на здобуття наукового ступеня або публікації статті. Підкресліть її відповідність вимогам, які пред'являються до публікацій подібного роду.
7
Підпишіть рецензію із зазначенням своєї посади і наукового звання, завірте підпис печаткою установи, в якому ви працюєте.