Як знайти змінні витрати. змінні витрати Як знайти.

До змінних витрат підприємства належать витрати, які змінюються при зміні обсягів продукції. Вони характеризуються тим, що зникають при зупинці виробництва продукції. Як же визначити їх розмір?
Вам знадобиться
  • - калькулятор;
  • - комп'ютер.
Інструкція
1
Розрахуйте вартість матеріалів на виробництво одного виробу продукції. Для цього необхідно перемножити ціну за 1 кг матеріалів, які використовуються у виготовленні продукції, на масу виробу і на коефіцієнт використання матеріалу. Коефіцієнт використання матеріал дорівнює відношенню маси виробу до норми витрат матеріалу для виготовлення продукції. Отримане значення множиться на норму транспортно-заготівельних витрат, поділену на 100 плюс одиниця. Всі ці показники беруться з бухгалтерських звітів по підприємству. Розрахуйте загальну вартість матеріалів на виробництво продукції за розрахунковий період.
2
Розрахуйте витрати на оплату праці працівників виробництва. Розрахуйте для кожного працівника розцінку для виконуваної операції. Для цього помножте годинну тарифну ставку працівника на час виконання роботи для виробництва. Підсумуйте всі отримані значення, додайте до них виплачені премії та отримаєте витрати на оплату праці виробничих працівників.
3
Розрахуйте відрахування на соціальні потреби співробітників підприємства. Цей показник дорівнює витратам на оплату праці працівників, помноженим на норму відрахувань на соціальні потреби. Норма відрахувань встановлюється законодавством. Так як цей показник виражається у відсотках, то отримане значення після множення необхідно розділити на 100.
4
Підсумуйте комерційні витрати, витрачені підприємством на виробництво продукції. Необхідно враховувати витрати на електроенергію, паливо і воду на підставі фактичної витрати і вартості придбання. Додайте в комерційні витрати також витрати на упаковку продукції і транспортно-заготівельні витрати.
5
Підсумуйте всі отримані показники і отримаєте змінні витрати підприємства на вироблену продукцію за звітний період. Розділіть отримане значення на кількість виготовлених за цей період виробів. В результаті отримаєте змінні витрати на одиницю продукції.
Змінні витрати являють собою види витрат, величина яких може змінюватися тільки пропорційно зміні обсягу продукції. Вони протиставляються постійним витратам, у сумі з якими становлять загальні витрати. Головною ознакою, за яким можливо визначити, чи є які-небудь витрати змінними, є зникнення їх при зупинці виробництва.
Інструкція
1
За стандартами МСФЗ існує всього два види змінних витрат: виробничі змінні непрямі витрати та виробничі змінні прямі витрати. Виробничі змінні непрямі витрати - витрати, які знаходяться практично або повністю в прямій залежності від змін обсягу діяльності підприємства, однак в силу виробничих технологічних особливостей, їх економічно недоцільно або не можна прямо віднести на вироблені продукти. Виробничі змінні прямі витрати - ті витрати, які можливо на основі даних в первинному обліку безпосередньо віднести на собівартість конкретних виробів. Непрямими змінними витратами першої групи є: всі витрати сировини, необхідні для комплексного виробництва. Прямими змінними витратами є: витрати на паливо, енергію; витрати на основні матеріали і сировина; заробітна плата робітників.
2
Якщо продукція на підприємстві не проводиться, то змінні витрати будуть рівні нулю. Для того, щоб знайти змінні витрати, потрібно знати скільки складають загальні витрати і постійні витрати на даному підприємстві.
3
Для того, щоб знайти середні змінні витрати, потрібно загальні змінні витрати розділити на необхідну кількість виробленої продукції.
4
Розрахуємо змінні витрати на прикладі: Ціна за одиницю виробленого продукту А: матеріали - 140 рублів, заробітна плата за один виготовлений продукт - 70 рублів, інші витрати - 20 рублей.Цена за одиницю виробленого продукту В: матеріали - 260 рублів, заробітна плата за один виготовлений продукт - 130 рублів, інші витрати - 30 рублів. Змінні витрати на одну одиницю продукції А будуть рівні 230 руб. (Складаємо всі витрати). Відповідно, змінні витрати на одну одиницю продукції В дорівнюватимуть 420 руб.Імейте на увазі те, що змінні витрати завжди пов'язані з випуском кожної одиниці продукту, що випускається. Змінні витрати - ті величини, які змінюються тільки при зміні кількості даної продукції, що випускається і включають різні види витрат.