Як знайти валову продукцію. Як знайти в балансах вартість валової продукції приклад.

Як знайти валову продукцію в балансі промислового підприємства при складанні бухгалтерської звітності? Таке питання задає чимало сучасних бухгалтерів, які повинні знати, що включає в себе валова продукція і як розраховуються всі необхідні показники.
Інструкція
1
Вас цікавить питання, як знайти валову продукцію у формі бухгалтерського балансу вашого підприємства при складанні річної звітності? Для цього застосовуйте корективи в залежності від галузі, до якої належить виробництво, а потім дотримуйтеся наступних рекомендацій. По-перше, спочатку помножте всі дані, що стосуються кількості випущеної з виробництва продукції, на ціну кожної виробленої одиниці товару.
2
Після цього точно підсумуйте всі отримані вами підсумки, а згодом відберіть всі відображені дані в балансі підприємства, в яких вказана валова виручка від продажу товару. Коли у вас вже виходить конкретна підсумкова сума, просто додайте до неї річний приріст вартості всіх запасів. По-друге, зверніть увагу послуг і товарів в кожній з галузей, якщо ви працюєте на багатогалузевому підприємстві. Щоб знайти валову продукцію і розрахувати її правильно, необхідно застосування точних цін.
3
Пам'ятайте, що в таких галузях, як лісове та сільське господарство, обробна і видобувна промисловість розрахунок вартості валової продукції значно ускладнений. Цей факт відбувається в силу того, що у звітній документації не міститься вичерпної інформації. Якщо ваше підприємство до даних галузях не відноситься, то валову продукцію розрахувати порівняно легко. Після твори первинних розрахунків виконуйте наступну дію - швидко заповніть всі інформаційні прогалини, що стосуються даних про повні суми продажів вже готової продукції, випущеної вашим підприємством.
4
У розрахунках обов'язково врахуйте вартість запасів, що зберігаються на різних виробничих складах, а потім зробіть всі необхідні поправки. Обов'язково після підрахунку всіх підсумкових сум приведіть їх у відповідність з прийнятими класифікаціями галузей, використовуючи новітні концепції розрахунку. В результаті у вас повинна вийти вартість продукції, що випускається з урахуванням ціни виробника.
5
Нереалізовані товари, що зберігаються в складських приміщеннях вашого підприємства, в момент складання звітності оцінюйте за тими ж методиками, що і продані вироби. При цьому приріст незавершеного виробництва і запасів на складах можна оцінити як за балансовою вартістю, так і з урахуванням витрат виробництва, без урахування передбачуваного прибутку. Отримані дані згодом можна використовувати як для бухгалтерської звітності, так і для статистичного обліку.