Як знайти коефіцієнт тертя ковзання.

Якщо сила, спрямована паралельно поверхні, на якій стоїть тіло, перевищує силу тертя спокою, то почнеться рух. Воно триватиме доти, поки рушійна сила буде перевищувати силу тертя ковзання, що залежить від коефіцієнта тертя. Розрахувати цей коефіцієнт можна самостійно.
Вам знадобиться
  • Динамометр, ваги, транспортир або кутомір
Інструкція
1
Знайдіть масу тіла в кілограмах і встановіть його на рівну поверхню. Приєднайте до нього динамометр, і починайте рухати тіло. Робіть це таким чином, щоб показники динамометра стабілізувалися, підтримуючи постійну швидкість руху. В цьому випадку сила тяги, виміряна динамометром, дорівнюватиме з одного боку силі тяги, яку показує динамометр, а з іншого боку силі тяжкості, помноженої на коефіцієнт тертя ковзання.
2
Зроблені виміру дозволять знайти даний коефіцієнт з рівняння. Для цього поділіть силу тяги на масу тіла і число 9,81 (прискорення вільного падіння)? = F/(m • g). Отриманий коефіцієнт тертя ковзання буде один і той же для всіх поверхонь такого ж типу, як і ті на яких вироблялося вимір. Наприклад, якщо тіло з дерева рухалося по дерев'яній дошці, то цей результат буде справедливий для всіх дерев'яних тел, двигающихся ковзанням по дереву, з урахуванням якості його обробки (якщо поверхні шорсткі, значення коефіцієнта тертя ковзання змінитися).
3
Можна виміряти коефіцієнт тертя ковзання та іншим способом. Для цього встановіть тіло на площині, яка може міняти свій кут відносно горизонту. Це може бути звичайна дощечка. Потім починайте акуратно піднімати її за один край. В той момент, коли тіло прийде в рух, скочуючись в площині як сани з гірки, знайдіть кут її ухилу відносно горизонту. Важливо, щоб тіло при цьому не рухалося з прискоренням. В цьому випадку, виміряний кут буде гранично малим, при якому тіло почне рухатися під дією сили тяжіння. Коефіцієнт тертя ковзання дорівнюватиме тангенсу цього кута? = Tg (?).
4
У загальному випадку, для знаходження коефіцієнта тертя ковзання, силу тертя поділіть на силу реакції опори, з якою тіло тисне на поверхню, на якій розташовується