Як визначити квадратний метр. Як порахувати метр в квадраті.

Квадратний метр і похідні від нього одиниці (квадратні сантиметри, кілометри та ін.) Використовуються в міжнародній системі СІ в якості одиниць виміру площі. Ця одиниця рекомендується і у вітчизняних ГОСТах та інших нормативних документах. Позначається при листі квадратний метр за аналогією з математичним знаком введення в квадрат - м?.
Інструкція
1
Використовуйте класичне визначення квадратного метра, як площі, яка дорівнює ділянці площині, обмеженому сторонами квадрата довгою в один метр. Це випливає з математичного визначення площі прямокутника, приватним випадком якого є квадрат, як твори його довжини і ширини.
2
Застосовуйте відповідний множник, якщо необхідно визначити квадратний метр через похідні одиниці площі. Наприклад, для визначення його через квадратні сантиметри, таким множником буде 10000. Це випливає з визначення метра, наведеного в першому кроці: так як для знаходження площі треба звести в другу ступінь довжину сторони квадрата, а сторона в один метр містить сто сантиметрів, то множником буде 100? 100 = 10000. Аналогічні обчислення приведуть до множнику, рівному одному мільйону, якщо визначити квадратний метр потрібно з використанням квадратних міліметрів. У разі визначення квадратних метрів через квадратні кілометри множником буде число, менше одиниці - одна стотисячна частка одиниці (0,000001).
3
Використовуйте документи, зареєстровані в бюро технічної інвентаризації або іншому офіційному державному або муніципальному органі, якщо необхідно визначити квадратні метри площі будови, кімнати або земельної ділянки.
4
Виміряйте довжину і ширину ділянки або приміщення, якщо потрібно визначити, скільки квадратних метрів площі в ньому міститься. Отримані в результаті вимірів значення треба просто перемножити. Якщо конфігурація поверхні, яку потрібно виміряти в квадратних метрах, має неправильну форму, то її можна розбити на кілька ділянок більш правильної форми, визначити площі кожної з ділянок, а результат скласти.