Як скласти реферат.

Відомо, що кожен студент або школяр зустрічався з проблемою: як скласти реферат? Реферат - це письмова доповідь або виступ з певної теми, в якому наводиться і узагальнюється інформація з декількох джерел. На даний час існує два основних підходи при створенні реферату - класичний і інноваційний, відмінність лише в тому, з яких джерел використовується інформація. Для класичного способу - це різні паперові носії, а для інноваційного - інформація береться в електронному вигляді. Переваги використання інформації, взятої з електронних джерел, очевидні: працювати з нею набагато простіше і зручніше. Отже, як же скласти реферат?
Інструкція
1
Основними етапами роботи над рефератом вважаються: 1. Вибір теми. Тематика реферату в більшості випадків визначається викладачем. Але перш ніж почати працювати, вирішите і обговоріть з керівником, яку проблему ви б хотіли глибоко ізучіть.2. Підбір і вивчення літератури з обраної теми (має бути не менше 8-10 різних джерел) .джерела можуть бути статті, брошури, монографії, матеріали періодичної преси та т.д.3. Обробка і систематизація інформації. На цьому етапі окреслюється план головній частині реферату. Кожній вивченої проблеми приділяємо свою главу, глави варто розбивати на параграфи.4. Написання реферату.
2
Структура реферату: • Титульний аркуш. • Зміст. У ньому послідовно приводяться глави і параграфи реферату з позначенням номерів сторінок. • Введення. Тут ви формулюєте суть досліджуваної проблеми, її актуальність, вказуєте цілі і завдання роботи, також даєте короткий огляд використаної літератури. • Більшість. Вона присвячена безпосередньо розкриттю теми роботи. Якщо при роботі ви зустрічаєтеся з тим, що немає єдиної думки на досліджувану проблему, то тут необхідно привести найцікавіші точки зору різних авторів і дати свою оцінку. Кожна глава, з описом певної проблеми, повинна бути логічним продовженням попередньої. Кінець кожного розділу слід завершити коротким висновком. • Висновок повинен бути чітким і стислим. У ньому наводиться підсумковий висновок по реферату, а також вказується в якому обсязі й наскільки ефективно виконані поставлені завдання. • Список літератури - це список використаних різних джерел із зазначенням їх повних бібліографічних даних.
Зверніть увагу
Пам'ятайте про основні вимоги до складання реферату: • обсяг 6-12 сторінок • логічність в представленні матеріалу • дотримання абзаців • ясність і грамотність викладу • список використаної літератури слід приводити в певній послідовності: спеціальна література - навчальна література - періодична преса .